Thứ Ba, 4 tháng 9, 2018

DỖI HỜN


DỖI HỜN

Dỗ lòng cơn nhớ từng đêm
Mùa trăng đã úa mà niềm đau dâng…

Mỏi mòn thao thức bâng khuâng
Sầu tuôn mấy đoạn, úa xuân sắc rồi
Xa nhau không nói một lời
Khiến tình mờ nhạt, để hời hợt thương.

Vành tim quặn thắt dặm trường
Gặp chi để phải lụy tương cảm sầu
Xa đưa bóng ngã chân cầu
Gởi ai trăm mối khối rầu rĩ chan.

Nặng tình rồi cũng lìa tan
Dỗi hờn rồi cũng đẫm man mác buồn…

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét