Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

DẶM NGÀN NHUNG NHỚ


DẶM NGÀN NHUNG NHỚ
[Tập Đo lường ẩn]

ĐOẠN trường ái mộng lạc về đâu
Khiến nỗi từ LY bạc mái đầu
KHÚC khuỷu cho hồn đau đớn nẫu
PHÂN kỳ khiến dạ guộc gầy sâu
Trời ơi nghĩa TRƯỢNG còn chi thấu
Đất hỡi thép GANG cũng phải sầu
Tái MÉT tâm hồn như giải phẫu
TẤC lòng khổ não nghỉm chìm lâu

CÂN bằng ước nguyện đã từ lâu
CHỈ ước lòng son bớt thảm sầu
Ròng rã TẤN công nào chịu thấu
Êm đềm KÝ thác mãi hoài sâu
TRƯỢNG phu sớm tối bình an khẩu
YẾN ẩm ngày đêm nhẹ nhõm đầu
Độ LƯỢNG khoan hòa như tử mẫu
TẠ từ hương lửa biết tìm đâu

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.