Thứ Ba, 4 tháng 9, 2018

PHIẾN SẦU


14.
PHIẾN SẦU
[Thuận nghịch độc]

Hoa dỗi nhụy hờn nghẹn sắc xuân
Vọng đau lời luyến cõi dương trần
Ngà cung úa dột hoài mơ điệp
Ngọc nét thiu nhàu uổng mộng vân
Xa thẳm ái mòn phai huyễn dạng
Cận hờ duyên tản lặng nguyền thân
Hòa minh vỡ ước trời tan lạc
Nhòa tủi lệ thơ nuối mộng ngần

Ngần mộng nuối thơ lệ tủi nhòa
Lạc tan trời ước vỡ minh hòa
Thân nguyền lặng tản duyên hờ cận
Dạng huyễn phai mòn ái thẳm xa
Vân mộng uổng nhàu thiu nét ngọc
Điệp mơ hoài dột úa cung ngà
Trần dương cõi luyến lời đau vọng
Xuân sắc nghẹn hờn nhụy dỗi hoa

HANSY

HỎI NIỆM

Hoa nguyệt phủ buồn ánh đợi xuân
Nữa đâu nồng phím gõ hoan trần
Ngà thơm gởi mộng trăng vui gió
Ngọc huyễn đan tình liễu thắm vân
Xa gợn giấc lòng thương cảnh luyến
Thẫm mê dòng nhớ quyện đời thân
Hoà tan bóng niệm hờn tâm thức
Nhoà nhạt phấn buông tím lệ ngần

Ngần lệ tím buông phấn nhạt nhoà
Thức tâm hờn niệm bóng tan hoà
Thân đời quyện nhớ dòng mê thẫm
Luyến cảnh thương lòng giấc gợn xa
Vân thắm liễu tình đan huyễn ngọc
Gió vui trăng mộng gởi thơm ngà
Trần hoan gõ phím nồng đâu nữa
Xuân đợi ánh buồn phủ nguyệt hoa

Phượng Quỳnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét