Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

PHAI TÀN

PHAI TÀN
[Thuận Nghịch độc]

Đau mài miệt ảo mộng tàn phai
Nuộc thẫn thờ duyên lãng phí nài
Nhàu ái sắc loang sầu khổ dạ
Rã tình hương sạm oán thù ai
Chau dằng dặc nhão thân lòng xót
Nuối rã rời trơ bóng nguyệt cài
Màu úa bợt yêu đời thảm rụi
Cau trầu héo rũ đợi chờ chai

Chai chờ đợi rũ úa trầu cau
Rụi thảm đời yêu bợt úa màu
Cài nguyệt bóng trơ rời rã nuối
Xót lòng thân nhão dặc dằng chau
Ai thù oán sạm hương tình rã
Dạ khổ sầu loang sắc ái nhàu
Nài phí lãng duyên thờ thẫn nuộc
Phai tàn mộng ảo miệt mài đau

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.