Thứ Ba, 11 tháng 9, 2018

KHOÁI XỰC CHÈ


KHOÁI XỰC CHÈ
[Têu zui-Ô thước]

Nóng nực ôi chao nắng cực hè
Có chi mà đội lấy gì che
Nước non chưa sẵn nào đâu té
Đá kéc tê mô nỏ thấy đè
Răng rắc khô giòn như củi bẻ
Uột èo rọm lẳng tựa màn se
Vào ra phành phạch buông rìu chẻ
Ai biết rằng ta khổ lắm nè

Khổ lắm nắng non chớ có đè
Hãy chờ dìu dịu chút người nghe
Trời ni chuyện nọ dần như xé
Chiếu ấy giường kia chỉ muốn tè
Lửa đỏ lừng phừng thôi quá ẹ
Phấn hồng lớt phớt cũng trầm re
Có thương quấy quả mần cho lẹ
Hảo ngọt hèn chi khoái xực chè

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.