Thứ Tư, 5 tháng 9, 2018

KIẾP THA HƯƠNG

344
KIẾP THA HƯƠNG
[Ngũ độ]

Lìa quê giã bạn lắm u buồn
Khắc khoải tim lòng lệ đẫm tuôn
Bởi muốn tìm cơm đành biệt cõi
Vì chưng kiếm bạc phải xa nguồn
Mơ tàn vẫn ước về ôm mẹ
Mộng bể xin hoài giữ lấy khuôn
Cuộc sống phồn hoa nào thỏa mãn
Nhiều khi phận kém tủi chui luồn

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét