Thứ Hai, 10 tháng 9, 2018

MONG CHỜ

MONG CHỜ
[Thuận-Nghịch độc]

Chao lòng diễm ảo biếc trời mơ
Quyện quấn hoài thương mải miết chờ
Trào luyến vạn tim lèn dạ ngẩn
Lộng tràn muôn ái lịm tình  ngơ
Xao thùa mộng ngát lâng nguyền tỏa
Đượm níu lời thơm trỗi khúc đờ
Đào lựng má yêu thuyền cập bến
Trao lòng diệu trỗi dặt dìu thơ

Thơ dìu dặt trỗi diệu lòng trao 
Bến cập thuyền yêu má lựng đào
Đờ khúc trỗi thơm lời níu đượm
Tỏa nguyển lâng ngát mộng thùa xao
Ngơ tình lịm ái muôn tràn lộng
Ngẩn dạ lèn tim vạn luyến trào
Chờ miết mải thương hoài quấn quyện
Mơ trời biếc ảo diễm lòng chao

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.