Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

MÃI TRONG NGẦN

MÃI TRONG NGẦN

Hoài mơ viễn cảnh được trong ngần
Bởi biết ta bà tựa huyễn vân
Ngõ lợi  mê mù hay dợm lấn
Đừng danh quyến dụ dễ theo dần
Cầu thân giải thoát mùi dơ bẩn
Ước mộng xa rời cõi mịt sân
Dựng đức trau mình xua nóng giận
Phù sinh chìm nổi bớt đau trần

Phù sinh chìm nổi bớt đau trần
Gắng gổ cho lòng thoát nẻo sân
Mãi ước đời ta đừng ngã sụm
Và xin lòng dạ chớ xiêu dần
Mê lầm bởi nhiễm mùi son phấn
Vọng tưởng do nhầm cảnh huyễn vân
Đã lỡ sinh rồi nên sống tận
Hoài mơ viễn cảnh được trong ngần 

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.