Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018

ĐE TÀU TẶC

ĐE TÀU TẶC

Coi chừng bạn mất thân vò vọ
Lấy lại lòng tin là thiệt khó
Bằng hữu giới ranh chớ lọ dò
Xóm giềng tài sản không rình mó
Ghi lần xiểng liểng nước mày ho
Nhớ đoạn tiêu tùng trang sử có
Gian xảo dối gian cấm được thò
Pháp nhân quốc tế dù to nhỏ

Pháp nhân quốc tế dù to nhỏ
Bình đẵng giữa làng luôn phải có
Cũ rích xâm lăng Tập cướp mò
Tào lao luận điệu Tàu tham mó
Nè nè hám lợi cả đời lo
Chớ chớ tạp ăn mà miệng khó
Diễn kịch bù loa giở lắm trò
Coi chừng bạn mất thân vò vọ

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.