Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

TÂM SỰ


TÂM SỰ
[Giao cổ]

Nài van có mấy cũng xa rồi
Thôi hẵng quên chiều đã bạt rơi
Vẫn dõi hướng dương hờ hững tới
Trông hoài ánh nguyệt ngạt ngào lơi
Cùng bên mộng lấp chìm đau khổ
Và trỗi mừng hoan hát giữa trời
Gắng giữ tâm hồn xua mệt mỏi
Để tình xuân trẻ chẳng hề vơi

Để tình xuân trẻ chẳng hề vơi
Số mệnh nên hư phó mặc trời
Hãy sống ngay hàng tâm chẳng vợi
Và lòng thanh sạch trí nào lơi
Dù nhân thế dạ thường hoen lỗi
Vẫn thủy chung tình mãi ngát khơi
Tang hải thăng trầm bao ngẫm ngợi
Nài van có mấy cũng xa rồi

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.