Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018

TÌNH KHÚC


25.
TÌNH KHÚC
[Thuận Nghịch độc]
Chiều thơm tỏa ánh diệu loang này 
Khúc quyện hoa thùa miết mải say 
Tiêu lượn quyến tình lâng ngát phả
Phú dìu mơn ái thả nồng lay
Triều xanh mượt nhớ choàng trao gửi
Gió thẫm ngân chờ dệt trả vay
Nhiều mộng khỏa thơ vần huyễn ảo
Liêu phòng sáng rỡ nguyệt lùi cay

Cay lùi nguyệt rỡ sáng phòng liêu 
Ảo huyễn vần thơ khỏa mộng nhiều
Vay trả dệt chờ ngân thẫm gió
Gửi trao choàng nhớ mượt xanh triều 
Lay nồng thả ái mơn dìu phú 
Phả ngát lâng tình quyến lượn tiêu
Say mải miết thùa hoa quyện khúc 
Này loang diệu ánh tỏa thơm chiều

HANSY

CHIỀU LOANG

Chiều loang vọng ánh hửng đông này
Nguyện khỏa tim hồng sắc mãi say
Tiêu quyện rót niềm ru mộng phả
Bóng tràn mong nỗi dỗ hồn lay
Triều cơn trải dạ choàng mơ gởi
Biển gió trao nguồn phủ luyến vay
Nhiều sóng thoảng mây ngàn nét trỗi
Liêu tình đắm nguyệt trả hờn cay

Cay hờn trả nguyệt đắm tình liêu
Trỗi nét ngàn mây thoảng sóng nhiều
Vay luyến phủ nguồn trao gió biển
Gởi mơ choàng dạ trải cơn triều
Lay hồn dỗ nỗi mong tràn bóng
Phả mộng ru niềm rót quyện tiêu
Say mãi sắc hồng tim khỏa nguyện
Này đông hửng ánh vọng loang chiều

Trần Thùy Linh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.