Thứ Tư, 5 tháng 9, 2018

NUỐI MÀ CHI


NUỐI MÀ CHI

Mùa thương đi
Hết diệu kỳ
Tình yêu nhỉ
Có đáng si?

Góc xuân thì
Lệ hoen mi
Lòng thủ thỉ
Dạ đen sì.

Khóc tỉ ti
Xót rầm rì
Ngày xưa chỉ
Nhuốm sầu bi.

Đời lắm khi
Chẳng ra gì
Tuồng như khỉ
Nuối mà chi…

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét