Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Kỳ 26 - NGỰA MÔNG CỔ HÝ VANG BIÊN GIỚI VUA TRẦN THÂN CHINH XUẤT CHIẾN

Kỳ 26
-------
NGỰA MÔNG CỔ HÝ VANG BIÊN GIỚI
VUA TRẦN THÂN CHINH XUẤT CHIẾN

Nhận được tin báo về tình hình quân Mông Cổ và nắm được hướng tiến quân của chúng, vua Trần Thái Tông quyết định thân chinh. Đầu tháng 1.1258, vua điều động sáu quân gồm quân Thiên Thuộc, Thiên Chương, Thánh Dực, Chương Thánh, Thần Sách, Củng Thần cùng sương quân các lộ gần kinh thành.
1.
Các hướng tiến quân của Mông Cổ

Cuối tháng 12.1257, Ngột Lương Hợp Thai từ trại A Mân sát biên giới Đại Việt rồi tấn công chiếm đóng trại Quy Hóa thuộc lãnh thổ Đại Việt. Quân của trại chủ Hà Khuất không chống nổi, phải lẫn vào rừng mà tránh mũi nhọn của giặc. Sau đó quân Mông Cổ từ trại Quy Hóa tiến quân dọc bờ sông Thao (đoạn sông Hồng chảy qua các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc) thẳng xuống kinh thành Thăng Long khi chờ không thấy sứ giả nào trở về. Hai đạo kỵ binh được phái đi tiên phong dò đường. Đạo tiên phong thứ nhất do tướng Triệt Triệt Đô (Cacakdu) men theo hữu ngạn sông Thao mà tiến. Đạo tiên phong thứ hai do phò mã Mông Cổ là Hoài Đô (Quaidu) chỉ huy hành quân bên tả ngạn để bảo vệ sườn phải của đại quân Mông Cổ. Viên tướng trẻ A Truật cầm trung quân tiến sau đội tiên phong của Triệt Triệt Đô. Sau cùng là hậu quân do Ngột Lương Hợp Thai trực tiếp chỉ huy.
2.
Quân tình Đại Việt

Bấy giờ về tương quan lực lượng toàn lãnh thổ, quân Đại Việt có quân số đông áp đảo địch. Nhưng vì là bên tấn công, Mông Cổ có lợi thế binh lực tập trung. Trái lại, quân đội Đại Việt cần phải phân chia để phòng thủ nhiều nơi trên đất nước.

Toàn quân thường trực Đại Việt có 10 vạn quân. Trong đó, cấm quân khoảng 2 vạn, sương quân 8 vạn. Các hiệu sương quân ngày thường thay phiên làm ruộng, nay đều đã nhập vào đội ngũ khi có lệnh sẵn sàng chiến đấu. Trong năm 1257, một cánh quân đã được điều động lên trại Quy Hóa gần biên giới dưới quyền chỉ huy của viên tướng trẻ Trần Quốc Tuấn để phòng bị quân Mông Cổ. Tuy nhiên, sử sách cũ của cả hai phía Nguyên Mông và Đại Việt đều không có ghi chép gì về sự giao chiến của Trần Quốc Tuấn với quân Mông Cổ. Có thể Trần Quốc Tuấn đã chủ động rút lui bảo toàn lực lượng, tránh đi cái thế mạnh ban đầu của giặc. Một cụm quân quan trọng khác của Đại Việt đóng ở Thiên Mạc (thuộc Nam Định) – đất thang mộc của họ Trần. Ngoài ra, biên thùy phía nam vẫn luôn cần phải có trọng binh đóng giữ để phòng bị nước Chiêm Thành. Dẫu vậy, về vấn đề quân số thì Đại Việt vẫn có thể điều động ngay lập tức một số lượng quân đông hơn hẳn quân địch. Quân số không phải là điều đáng ngại với Đại Việt trong cuộc chiến này.

Theo phép tắc nhà Trần, nhiều vương hầu nắm giữ trọng chức nhưng không thường xuyên ở tại kinh đô mà ở trong các Thái ấp của mình, khi có việc cần vua sẽ cho người gọi đến. Chính vì vậy mà trong nhiều quyết định quan trọng lúc quân Mông Cổ mới sang, nhà vua không có được sự thảo luận kỹ càng từ các đại thần. Đây mới chính là vấn đề khiếm khuyết quan trọng trong việc chuẩn bị kháng chiến. Vua Trần Thái Tông bấy giờ tuy là một vị vua anh minh, thể hiện được tài năng trị nước nhưng xét về kinh nghiệm chiến trường vẫn còn rất ít. Cần biết rằng, tướng Mông Cổ sang Đại Việt lần này là những tên có rất nhiều kinh nghiệm chỉ huy nhiều cuộc chiến lớn, với nhiều hình thái chiến tranh khác nhau, và từng đánh bại nhiều đội quân có sở trường khác nhau. Sự chênh lệch về kinh nghiệm tác chiến, chỉ huy sẽ đóng vai trò rất lớn trong cuộc chiến.
3.
Vua Trần Thái Tông thân chinh, hai đội quân đối mặt

Nhận được tin báo về tình hình quân Mông Cổ và nắm được hướng tiến quân của chúng, vua Trần Thái Tông quyết định thân chinh. Đầu tháng 1.1258, vua điều động sáu quân gồm quân Thiên Thuộc, Thiên Chương, Thánh Dực, Chương Thánh, Thần Sách, Củng Thần cùng sương quân các lộ gần kinh thành. Tổng quân số lên đến chừng hơn 7 vạn người, với tượng binh trợ chiến và nhiều chiến thuyền (căn cứ theo quân số có thể có hơn 1000 thuyền) làm nhiệm vụ chuyên chở quân lính, voi chiến. Số quân binh này đã được lệnh sẵn sàng chiến đấu từ trước, nay chỉ hô một tiếng là lập tức hợp thành đoàn quân. Tháp tùng theo vua có nhiều tướng lĩnh quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vương hầu và các lộ ở xa chưa đến hội quân. Ấy là do vua Trần Thái Tông khá tự tin với quân đông hơn gần gấp đôi và có nhiều tượng binh trợ chiến, ngài sẽ nhanh chóng giành chiến thắng trước quân Mông Cổ. Vua đi đánh trận xa, Thái sư Trần Thủ Độ được giao trọng trách giám quốc, đóng ở kinh đô Thăng Long làm hậu viện.

Binh thuyền Đại Việt từ kinh thành Thăng Long ngược dòng sông Phú Lương (sông Cầu), rẽ vào sông Cà Lồ tiến lên phía tây bắc chặn giặc. Đến vùng Bình Lệ Nguyên (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc ngày nay), vua Trần Thái Tông cho quân đổ bộ lên bờ bắc sông Cà Lồ, tiến về bờ nam con sông Phan, khu vực làng Hương Canh mà dàn trận nghênh địch (1). Còn số thuyền chở quân đổ bộ đóng tại bến Lãng Mỹ, nằm trên sông Cà Lồ, cách Bình Lệ Nguyên không xa, để phòng sự bất trắc sẽ chở quân rút lui về hậu tuyến.

Lại nói quân Mông Cổ từ khi nhổ trại tiến quân đến giữa tháng 1.1258 thì đến bờ sông Lô. Các toán tiền hậu tả hữu của Mông Cổ cùng vượt sông Lô hội quân tại Bạch Hạc (thuộc Việt Trì, Phú Thọ ngày nay). Đoàn quân xâm lược của Mông Cổ do tướng Ngột Lương 6Hợp Thai cầm đầu chỉ còn cách đội quân vệ quốc của vua Trần Thái Tông một con sông Phan (con sông nhỏ thuộc hệ thống sông Cà Lồ). Bên bờ nam con sông nhỏ này, voi ngựa Đại Việt bày trận san sát chờ sẵn. Bên kia bờ bắc, quân Mông Cổ sắp đặt các thê đội chuẩn bị vượt sông. Cuộc quyết chiến giữa Đại Việt và Mông Cổ sắp bắt đầu.
Kỳ tiếp theo: Quyết chiến Bình Lệ Nguyên

Quốc Huy
------------------

Chú thích (1) :
Nhiều tài liệu cũ cho rằng quân Đại Việt dàn trận ở bờ nam sông Cà Lồ. Xét thấy không hợp lý vì địa danh Bình Lệ Nguyên, nay là huyện Bình Xuyên nằm ở bờ bắc sông Cà Lồ. Nay qua nghiên cứu địa đồ và ghi chép về hướng tiến quân của địch xin phép cải chính lại.

Kỵ binh Mông Cổ

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

21.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 
*****************************

ĐƯA gió Xuân về ấm mọi nơi
TIỄN Đông u ám khuất tầng trời
ẤT Đinh Nhâm Quý cầu can ngợi
MÙI Ngọ Thìn Thân nguyện tuối ngời
SAY thoả hương yêu chào hạnh mới
THẮNG thành sắc nghiệp gọi duyên tươi
LỢI thơm phước lộc Thần Tài gởi
CHÀO ĐÓN BÍNH THÂN THẮM TUYỆT VỜI

CHÀO đón Bính Thân thắm tuyệt vời
XUÂN lồng hy vọng rộn vui tươi
HẠNH thông ước nguyện nồng tình mới
PHÚC đượm niềm tin ngọt ái ngời
HỒNG luyến én chuyền khai đất ngợi
MONG huyền mai nở mở thơm trời
ĐỢI an tài vận thanh ngàn cõi
HƯỞNG TẾT THANH BÌNH ẤM VẠN NƠI

+Dũng Nguyên 

*****************************************************
Họa:
1.
CHÀO XUÂN 

ĐƯA niềm sống dậy tỏa ngàn nơi
TIỄN chút hàn sương bạt cuối trời
NĂM ngát tìm duyên lừng sắc ngợi
MÙI thơm tiếp mộng khỏa hương ngời
SAY lòng giữa cõi mừng Xuân mới
THẮNG dạ bên đời đón Tết tươi
LỢI phước hồng ân dào dạt gởi
ĐÓN THÂN LỘNG THẮM TUYỆT HƯƠNG VỜI

CHÀO nước non ta đẹp tuyệt vời
XUÂN nồng vương vấn tỏa lừng tươi
HẠNH thơm ước nguyện đầu năm mới
PHÚC diệu cầu mong giữa tiết ngời
HỒNG quyến hoa tình chan chứa ngợi
MONG vê nụ  ái ngát ngan trời
ĐỢI duyên giai ngẫu tưng bừng nẻo
HƯỞNG TẾT THANH BÌNH ẤM VẠN NƠI

HANSY
2.
MỪNG XUÂN MỚI

ẤT còn lưu luyến ở quanh nơi
MÙI tiễn đưa chân đến cuối trời
QUA tiết đông dài cây úa vợi
ĐI hôm nắng đẹp lá xanh ngời 
SAY nhiều lĩnh vực mùa xuân mới
THẮNG lớn tao đàn cảnh thắm tươi
LỢI cả trăm bề luôn tấn tới
BÍNH THÂN GÕ CỬA SƯỚNG VUI VỜI

ĐÔNG qua hạnh phúc sẽ thêm vời
NGỦ dậy hoa bừng nở sắc tươi 
THANH thoát cung đàn êm ái ngợi
BÌNH yên cuộc sống trẻ trung ngời
BAO đường phố thị vui vầy cõi
NHỮNG ánh bình minh sáng rực trời
LỐI dẫn tình yêu ngây ngất khởi
XUÂN VỀ RẠNG RỠ KHẮP MUÔN NƠI
+Minh Hien 
3.
MỪNG XUÂN 2016

TIỄN cả đông hàn ấm mọi nơi
NĂM nhiều lộc biếc phủ mây trời
MÙI hương quyến rũ tình say ngợi
VỚI ngõ yêu lừng biển thệ tươi
LẮM những niềm vui đời hảo vợi
THÀNH tâm dạ sáng nghĩa thơm ngời
CÔNG người rạng rỡ xây ngày mới
CHUẨN BỊ CHÀO THÂN THẮM CÕI VỜI

MỪNG cho cuộc sống mãi thơm vời
TẾT rộn ràng tô vẽ cảnh ngời
NGỌT thẫm hoa lòng bên tuổi mới
ÊM đềm giấc mộng giữa mùa tươi
VUI tràn hiếu đạo bừng muôn cõi
HẠNH trỗi đường quê ấm biển trời
PHÚC điểm chân tình hoan lạc cưỡi
XUÂN VỀ RỰC RỠ KHẮP NGÀN NƠI
+Hoccachquen Motnguoi 
4.
Tết tuyệt vời
Nắng ấm chan hoà sáng mọi nơi
Tình Xuân lan toả khắp phương trời
Viếng Chùa nguyện phước mong duyên ngợi
Lễ Phật cầu an mộng kiếp ngời
Chúc chị nghề nông tròn lộc mới
Mừng chàng công nghệ vẹn tài tươi
Vạn điều tốt đẹp cùng trao gởi
Để Tết Bính Thân sẽ tuyệt vời
+Dũng Nguyên 
5.
Diễm Xuân
Tết này ta sẽ đến nhiều nơi
Cảm nhận hương Xuân toả khắp trời
Hơi gió thổi nồng ươm ái ngợi
Làn mây phủ ấm dệt tình ngời
Hoa Mai tràn ngập trên đường mới
Bông Lúa tưng bừng dưới ruộng tươi
Cảnh vật rạng ngời đan thắm gởi
Người người diễm tú ủ thanh vời
+Dũng Nguyên 
6.
ĐÓN XUÂN 
Rực rỡ đèn giăng khắp mọi nơi 
Trồi xanh trỗi nụ ngát mây trời
Đào phai rũ bụi khoe màu gợi 
Cúc đóa vùi sương tỏa sắc ngời 
Đám trẻ tung tăng cùng áo mới
Đàn anh khấp khởi với duyên tươi
Muôn nhà náo nức chào xuân mới 
Ước một năm vui, thắm tuyệt vời 
+Sunny. Phương 
7.
Xuân hạnh phúc
Rộn ràng cười nói khắp nơi nơi
Non nước bình an thuận ý trời
Lân trống chào Xuân hoà thắm ngợi
Pháo hoa mừng tết hợp tươi ngời
Mai xoè cánh diễm phô hương mới
Đào trổ cành hồng rộ sắc tươi
Chan chứa thân tình lưu luyến gởi
Ngọt thơm hạnh phúc chẳng xa vời
+Dũng Nguyên 
8.
CHÀO XUÂN
Rực rỡ Mai Đào nở khắp nơi
Mừng Xuân Én lượn cánh tung trời
Trai làng viết liễn chào năm mới
Thiếu nữ làm hoa đón tết ngời
Kẹo mức thơm lừng em trẻ ngợi
Rượu trà ngát diệu cả nhà tươi
Gia đình bạn hữu vui vầy khởi
Ấp áp tình thân quá tuyệt vờ
+Kiều Ngọc Tuyết 
9.
Sắc Xuân
Hoa cỏ mùa vui ngát tuyệt vời
Nụ cười phấn khởi nở xinh tươi
Con đường thanh mát nhờ mưa ngợi
Mặt nước trong xanh bởi nắng ngời
Tết chở hương nồng xông đất mới
Xuân đem sắc thắm dậm tươi trời
Vận tài may mắn trao ngàn cõi
Phúc lộc an bình gởi vạn nơi
+Dũng Nguyên 
 10.
XUÂN RỘN RÀNG
Xuân về rộn rã khắp muôn nơi
Lũ trẻ đùa vui tiếng vọng trời
Cúc thọ đua nhau chào nắng mới
Đào Mai xõa cánh đón mây ngời
Quà trao đến bạn lòng phơi phới
Nhạc trỗi vang triền cảnh thắm tươi
Tết ngọt sum vầy ân ái cưỡi
Đềm êm hạnh phúc nghĩa cao vời
+Anh Khoa Nguyễn 
11.
Tình Xuân
Sông quê xanh mát đượm hương ngời
Đất phố an bình rạng sắc tươi
Phần sáng gần kề không diệu vợi
Vận thanh trước mặt chẳng xa vời
Mai vàng khoe sắc chào duyên đợi
Chim én nghiêng chao gọi phận mời
Phúc lộc xum vầy gầy ái mới
Xuân tình lan toả thoả muôn nơi
+Dũng Nguyên 
12.
MỪNG XUÂN
ĐƯA nắng tỏa nồng đến mọi nơi
TIỄN đêm giá rét cuối chân trời
DÊ rồi gắng sức lừng ca ngợi
MÙI đó nhiều phen lắm tuyệt ngời
SAY đượm ngát lòng thơm thảo mới
THẮNG giòn giã mộng ngọt ngào tươi
LỢI lành phước thiện ngàn trao gởi
ĐÓN KHỈ BÍNH THÂN NHỘN THẮM VỜI
+Diệp Kiếm Anh 
13.
Dáng Xuân
Xuân về ánh sáng phủ muôn nơi
Gió lạn mây chan rạng khắp trời
Nhạc mộng tưng bừng mừng tuổi mới
Đàn thương rộn rã đón tình ngời
Hình chung rộ thắm khơi hồng đợi
Sắc thủy nồng đầy gợi nhớ tươi
Phúc hạnh dung hoà giao luyến gởi
Nghĩa ân vẹn vẽ mãi thơm vời
+Dũng Nguyên 
14.
XUÂN HỒNG
Mây hồng khỏa ánh ở nhiều nơi
Cảnh sáng dần loang khắp đất trời
Tiễn giá đông hàn hoa lá ngợi
Mừng xuân nắng ấm cỏ cây ngời
Chim bầy cất giọng chào năm mới
Én lũ vang lời chúc tết tươi
Khắp cõi bình an và hạnh phúc
Niềm vui rộng trải khúc ca vời
+Huyền Trang 
15.
Xuân như ý
Đón nắng Xuân tràn sáng mọi nơi
Chào mây quang đãng trãi thơm trời
Ngọt ngào gắn kết xây duyên ngợi
Thắm đượm đoàn viên dựng ái ngời
Chúc bạn thêm tài oai sắc mới
Mừng nàng đặng dáng rạng hương tươi
Cát tường như ý y mong đợi
Thịnh vượng an khang vạn phúc vời
+Dũng Nguyên 
16.
ĐỢI XUÂN
Nắng hồng phủ xuống khắp nơi nơi
Đợi tết về sang rộn đất trời
Kẹo bánh thơm lừng ai cũng ngợi
Đào mai rực rỡ sắc xinh ngời
Gia đình hòa thuận chào năm mới
Bè bạn vui mừng đón lễ tươi
Chúc tụng trao quà trong tiếng nhạc
Rền vang điệu hát ấm êm vời
+Khánh Duy 
17.
Xuân đoàn tụ
Nàng Xuân diễm dáng toả hương vời
Hoa cỏ điệu đà rực sắc tươi
Viễn khách rao đàn trao mộng ngợi
Giai nhân trỗi bản dạo mơ ngời
Tơ duyên thắm đượm thơm tình đất
Phúc hạnh tràn dâng ngọt ý trời
Tết đến sum vầy vui vạn cõi
Xuân về đoàn tụ lộc muôn nơi
+Dũng Nguyên 
18.
TIỄN CỰU NGHÊNH TÂN

NĂM Mùi sắp biệt ở nhiều nơi
CŨ bỏ chờ tân chắc tuyệt vời 
ĐÃ thấy an nhàn đang rạng tỏ
QUA rồi khó nhọc sẽ hồng tươi 
SAY lòng bạn hữu thanh bình đất
THẮNG kẻ thù vô rạng rỡ trời 
LỢI phúc thêm nhiều bao cảm nghĩ
MÙA XUÂN LẠI ĐẾN THOẢ VUI NGỜI

XUÂN dường gõ cửa khắp ngàn nơi
ĐẾN giữa làng quê cảnh vợi vời
VƯỢNG nước non nhà tim mãi đỏ
AN lòng dạ trẻ sắc càng tươi 
VỀ sông biển vạn lời ân nghĩa
MỖI bản tình ca vọng đất trời 
NẺO cũ bây giờ xanh thắm vậy
ĐÔNG TÀN PHƯỚC THỊNH TRẢI TỪNG NƠI
+Minh Hien 
19.
Tết hoà chan
Dáng Tết hoà chan ấm tuyệt vời
Nụ cười sum họp đượm vui tươi
Anh trai vận phục hương nồng mới
Em gái điểm trang sắc ngọc ngời
Mai nở nhuỵ vàng ươm đất ngợi
Chim tung cánh rạng dệt hồng trời
Lộc Xuân trãi thảm sang ngàn lối
Thọ Phúc soi đường sáng vạn nơi
+Dũng Nguyên 
20.
CHÀO NĂM  MỚI
CHÀO tiết vừa sang thật ngọt vời
XUÂN này ắt hẳn đẹp và tươi
HẠNH nhân ngát lịm vun nồng mới
PHÚC đức hồng thơm tỏa rạng ngời
HỒNG thắm ân tình ra sức ngợi
MONG loang giai ngẫu đẹp ơn trời
ĐỢI mai bừng nở vàng muôn  cõi
HƯỞNG TẾT THANH BÌNH ẤM VẠN NƠI
+Phượng Quỳnh 
21.
Tết niềm tin
Xuân hoà hy vọng trãi muôn nơi
Tết toả niềm tin đãi khắp trời
Rượu đỏ tương phùng say thắm ngợi
Trà xanh tao ngộ ngọt nồng ngời
Pháo hồng rực rỡ lồng quê mới
Nhạc tím tưng bừng lộng phố tươi
Hạnh phúc ngọt ngào hơi thở vợi
Bình an cuộc sống mộng tình vời
+Dũng Nguyên 
22.
Xuân yêu thương
Xuân tải tình ca thoả mộng vời
Tết cài nhạc ái đãi duyên tươi
Sương khai giọt thắm ươm hồn mới
Nắng trãi vệt thanh dệt bóng ngời
Hoa nở nụ hồng xông đất ngợi
Chim reo tiếng bổng lộng thơm trời
Phước tài mỹ mãn sang muôn lối
Thọ lộc đầy tràn sáng mọi nơi
+Dũng Nguyên 


XUÂN ĐẾN RỒI

60.
XUÂN ĐẾN RỒI 

Nàng Xuân diệu ngát đến nơi rồi 
Xướng họa ươm tình hỡi bạn ơi 
Tiếng hát thanh tao cùng nhớ hưởng 
Câu thơ tròn trịa xúm thương mời 
Mênh mông cảnh đẹp vươn lòng ướp
Lãng đãng mây lồng dạo gót chơi 
Tết đượm hương nồng loang mọi chốn 
Thênh thang hạnh phúc giữa sông đời 

HANSY


MỘNG VỀ

MỘNG VỀ

Ta thấy em về
Chênh chao cánh võng
Niềm hoan lồng lộng
Lúng liếng muôn bề.

Ngõ hồn vân vê
Từng giây sống động
Ngọt ngào bay bổng
Thỏa đắm tình mê.

Hoan ái cận kề
Chòng chao lỏng khỏng
Ru đời thơm mọng
Chập choạng bời tê.

Ta thấy em về
Rủ ren ước vọng
Tình ơi, ru mộng
Mãi ngáy hương thề…

HANSY

HAPPY NEW YEAR

HAPPY NEW YEAR
++++++++++++++++++++++++++++++++++

NUỐI

NUỐI 
(Ngũ độ-Giao cổ)

Đau tình buổi đó dậy niềm côi
Tất cả giờ đây bỗng lụi rồi
Lặng lẽ phiên rời xa xót hẻo
Âm thầm khúc đoạn não nề thôi
Triền thơ oải bẽ bàng hương lặng
Khắc khoải hồn đau cõi nhạc bồi
Vẻ sắc tình thơ là mộng huyễn
Sao lòng thậm nuối ảo huyền trôi

Sao lòng thậm nuối ảo huyền trôi
Để cánh sầu thương mãi lượn bồi
Đã hiểu ân tình xa biệt ngút
Đâu thèm ngấn lệ khỏa hoài thôi
Tan tành mãi phấn hương mùa đượm
Sắc thuở ngày thơm rã rượi rồi
Kỷ niệm cay xè loang ngõ nhớ
Đau tình buổi đó dậy niềm côi

HANSY

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

24. CHÚC MỪNG NĂM MỚI BÍNH THÂN – 2016

24.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
BÍNH THÂN – 2016
 
****************************

Xướng:
ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HỌA
CHÀO MỪNG
Tân Niên BÍNH THÂN – 2016 

(Ngũ độ thanh)

Diệu nắng ươm đầy giữa nẻo XUÂN
Non chồi khỏa mộng sáng đầu XUÂN
Vườn mai trẩy nụ chờ khoe TẾT
Cõi cúc đơm lòng đợi nở XUÂN
Mẹ trẻ tươi hồng thơm xõa TẾT
Cha già lịm ngát phả ngời XUÂN
Lưng trời thỏa liệng mây đùa TẾT
Phước Hỷ thêm dày nũng nịu XUÂN

Phước Hỷ thêm dày nũng nịu XUÂN
Thơ tình ngát mộng tỏa màu XUÂN
Mừng đôi bạn trẻ ran cười TẾT
Chúc cõi duyên tình thẩm lộng XUÂN
Rực rỡ Ân-Nguyền thơm thảo TẾT
Mơ màng Xướng-Họa lững lờ XUÂN
Thi đàn thỏa nguyện vang lời TẾT
Diệu nắng ươm đầy giữa nẻo XUÂN

HANSY

*******************************************************
...........................................HỌA 
*******************************************************
1.
XUÂN TẾT

Nghe lòng giục giã khúc vào Xuân
Lễ hội tưng bừng mở đón Xuân
Thoả nguyện sum vầy mâm cỗ Tết
Vui mừng hạnh phúc cảnh đời Xuân
Đầu năm gặp gỡ chan hoà Tết
Cả tháng chơi bời rộn rã Xuân
Mỗi bận mong chờ say cảnh Tết
Trông trời chỉ ước hẹn hò Xuân

Trông trời chỉ ước hẹn hò Xuân
Bởi đã yêu người đợi đến Xuân
Bạn hữu tươi cười muôn nẻo Tết
Gia đình hạnh phúc cả trời Xuân
Mừng duyên mãi đượm vui ngày Tết
Chúc cảm luôn nồng ngập cõi Xuân
Liễn đỏ từng đôi trào lộng Tết
Nghe lòng giục giã khúc vào Xuân

+Minh Hien  
2.
TẾT & XUÂN

Hoa nở nhuỵ cười vui đón TẾT
Nắng se ấm dịu chan hòa TẾT
Người người náo nức hưởng hương XUÂN
Cảnh vật rạng ngời ươm sắc TẾT
Hạnh phúc ngọt ngào dệt mộng XUÂN
Ân tình thấm đẫm đan mơ TẾT
Cát tường như ý đẹp duyên XUÂN
Thọ lộc đong đầy tươi ái TẾT

Cùng nhau thưởng ngoạn say ngày TẾT
Tận hưởng đậm đà không khí TẾT
Bạn hữu giao hoà chén rượu XUÂN
Tình thân sum họp chung trà TẾT
Chim trời nhịp cánh kết hình XUÂN
Hoa cảnh toả hương lồng sắc TẾT
Mát dịu tuyệt vời ngọn gió XUÂN
Thơm nồng thắm ngọt hồng duyên TẾT

+Dũng Nguyên 
3.
MỘNG XUÂN

Đường Thi diễm ảo đan vào Mộng
Cõi biếc thơm lừng nơi cảnh Mộng
Xướng họa vui vầy để mãi Xuân
Chờ mong gửi gắm bao hoài Mộng
Thanh bình giữa nắng ngọt ngào Xuân
Thoải mái trong vườn hư huyễn Mộng
Kết bạn tâm tình những nẻo Xuân
Bên thềm nắng trải đời thơ Mộng

Bên thềm nắng trải đời thơ Mộng
Viễn xứ tao phùng thơm thảo Mộng
Chén tửu say tình lễ hội Xuân
Ly trà thắm nghĩa khung trời Mộng
Mai đào đỏ rực sắc ngời Xuân
Cúc kiểng vàng tươi màu huyễn Mộng
Hảo hữu chung lòng ước đẹp Xuân
Đường Thi diễm ảo đan vào Mộng

+Minh Hien 
4.
LỘC XUÂN

Bên trời lũ Én gọi chào Xuân
Những sợi tơ vàng lả lướt Xuân
Biếu khẽ muôn nhà ngon quả Lộc
Ban thầm vạn nẻo ấm ngày Xuân
Trai làng hớn hở khai nhành Lộc
Thiếu nữ tươi cười trẩy hội Xuân
Khắp cõi tưng bừng vui hưởng Lộc
Bình an hạnh phúc tỏa ngời Xuân

Bình an hạnh phúc tỏa ngời Xuân
Cảnh sắc êm đềm lộng lẫy Xuân
Quí hữu giao hòa thơm thảo Lộc
Thi đàn Xướng - Họa khẽ khàng Xuân
Mừng Cha thẫm ước thêm phần Lộc
Chúc Mẹ xanh nguyền phủ ngõ Xuân
Mát cõi Mai Đào say phả Lộc
Bên trời lũ Én gọi chào Xuân

+Hoccachquen Motnguoi 
5.
TẾT ĐOÀN TỤ

Nắng ấm tươi vàng khởi sắc XUÂN
Cành xanh chồi nhú nụ bừng XUÂN
Bông mai hé nhuỵ trong màu TẾT
Khóm trúc vươn cành dưới ánh XUÂN 
Bếp bếp lo toan nhiều món TẾT
Nhà nhà chọn sắm lắm hoa XUÂN
Người xa đã kịp về vui TẾT 
Đoàn tụ gia đình ấm áp XUÂN

+Mai Bacsi 
6.
ĐÓN XUÂN

Đông tàn tiết mới chuyển sang XUÂN
Giá rét dần tan rạng rỡ XUÂN
Tập quán lâu đời ta đợi TẾT
Lưu truyền muôn thuở bạn mừng XUÂN
Đào hoa đất Bắc vui vầy TẾT
Mai nụ trời Nam rộn rã XUÂN
Thăm hỏi bao người ba buổi TẾT
Họ hàng bè bạn đón tân XUÂN

+ĐẠM DIÊM 
7.
XUÂN VỀ

Én liệng vòm mây báo hiệu xuân
Mai vàng rực nở vẽ màu xuân
Tưng bừng phố chợ mua đồ tết 
Rộn rã làng quê ngắm lộc xuân
Mẹ đãi đậu xanh nhồi bánh tết
Cha tầm khóm trúc lựa nêu xuân
Muôn nhà khấp khởi đang chờ tết 
Lộng lẫy đàn em diện áo xuân 

+Sunny. Phương 
8.
TẾT -- XUÂN

Mai vàng nở rộ hé chào xuân
Kính chúc muôn nhà phước lộc xuân
Mạnh khoẻ vui vầy no đón tết
An bình hạnh phúc thoả mừng xuân
Cầu mong phát đạt bao mùa tết
Khấn nguyện công thành vạn buổi xuân
Mãi vững trong lòng hương vị tết
Cát tường như ý trọn đời xuân

+Lực Triệu 
9.
ĐÓN TÂN XUÂN

Những sợi tơ trời đón cảnh xuân
Mai đào nở rực chúc mừng xuân
Làng quê rộn rã trong ngày tết
Phố thị tưng bừng những buổi xuân
Lũ trẻ tươi cười xin lộc tết
Ông bà nhã nhặn biếu quà xuân
Lời trao thẫm ngọt hương tình tết
Ấm nẻo thơm triền rạng rỡ xuân

+Hoccachquen Motnguoi 
10.
XUÂN BẤT TẬN 

Mai vàng rực nở khắp trời Xuân
Cúc cũng khoe màu gọi nắng Xuân
Ước nguyện Xuân về đong hạnh phúc
Mong cầu Tết lại thắm tình Xuân
Cùng Xuân mới hưởng niềm hoan lạc
Đón cảnh thanh bình giữa tiết Xuân
Chạm cốc men nồng Xuân bất tận
Cho đời đẹp mãi trọn mùa Xuân …

+Trần Tấn Lai
*******************************************************
.......................................SÁNG TÁC
*******************************************************
1.
HOA NẮNG XUÂN
(Thuận nghịch độc, tam điệp, láy)

Xuân về Nắng trải rạt rào Hoa 
Nắng gọi Xuân hồng mải miết Hoa 
Xuân ý rặt rìu Hoa cỏ Nắng
Nắng tình ngơ ngẩn nụ Xuân Hoa 
Xuân tha thiết mộng cùng Hoa Nắng 
Nắng mại mềm Xuân với cảnh Hoa 
Xuân vị ngọt ngào Hoa ướp Nắng
Xuân hờ hững Nắng đậu cành Hoa 

Hoa cành đậu Nắng hững hờ Xuân 
Nắng ướp Hoa ngào ngọt vị Xuân
Hoa cảnh với Xuân mềm mại Nắng
Nắng Hoa cùng mộng thiết tha Xuân 
Hoa Xuân nụ ngẩn ngơ tình Nắng
Nắng cỏ Hoa rìu rặt ý Xuân 
Hoa miết mải hồng Xuân gọi Nắng 
Hoa rào rạt trải Nắng về Xuân

+Minh Hien 
2.
KHÚC DU XUÂN

Xuân về nhuộm biếc rợp trời xanh
Xuân đến mang theo lộc thấm cành
Xuân thắm tình thơ đời dịu ngọt
Xuân tươi ý mộng phận yên lành
Xuân tràn hạnh phúc khoe duyên chị
Xuân gợi an nhàn trỗi nghĩa anh
Xuân điểm kiêu sa ngời quyến rũ
Xuân ru khúc nhạc tấu chân thành.

+VÕ QUANG HÂN 
3.
CHÚC TẾT

Gửi lẵng hồng tươi chúc mọi nhà
Xum vầy hạnh phúc nở ngàn hoa
Tiền no gạo đủ vui lời hát
Nữ giỏi nam tài nhộn khúc ca
Tuổi hạc kỳ duyên mừng lão ấu
Hiền tôn hiếu tử tặng ông bà
Sơn cùng thủy tận tràn xuân mới
Vạn tải phồn xương vĩnh thái hòa

+Nguyễn Đức Khiêm
4.
TIẾC XUÂN

XUÂN.. ngập đầy hoa đủ sắc màu
VỀ.. đây Xuân phủ chết đông sầu
MỞ.. lòng rộn rã chào Xuân mới
NGÕ.. rộng xôn xao chúc Xuân đầu
TÌNH..đủ cho chưa hay Xuân thiếu
XUÂN..còn bao nữa Tết chừng lâu.
ĐÓ.. rồi cũng chịu thời Xuân hết
ĐỂ GIỮ XUÂN HOÀI CÓ ĐƯỢC ĐÂU.

+V.Tan Chau  
5.
HƯƠNG XUÂN

Hương XUÂN toả ngát đến muôn nhà
Rạo rực XUÂN về đất nở hoa
Én liệng tươi cười XUÂN sắc thẫm
XUÂN trao rạng rỡ ánh trăng ngà
Nồng nàn lộc quyện nghe XUÂN hát
Thắm thiết XUÂN mừng trỗi mộng ca
Ước nguyện duyên XUÂN tràn khắp ngả
Vườn XUÂN chớm nụ ái chan hoà.

+VÕ QUANG HÂN 
6.
LÒNG XUÂN

XUÂN trường loang ánh giữa ngàn sông 
Rực thắm XUÂN huy tỏa rạng hồng 
XUÂN nhật buông mình tha thiết sóng 
XUÂN tiên lả cánh thảo thơm lòng 
Êm đềm XUÂN dạ lèn tia sống 
Rạng rỡ XUÂN xanh tỏa sức nồng 
Khắp cõi tình XUÂN ngời thỏa ngóng 
XUÂN thì ngan ngát một đời trông

+Diệp Kiếm Anh 
7.
SẮC XUÂN

Rạng rỡ tình hoa Ngả ngớn chào 
Xuân Giòn giã đến Miệt mài trao 
Ơ thờ vạt gió Âm thầm bảo 
Hối hả đầu truông Lặng lẽ ngào 
Mộng uyễn Mơ màng Ngan ngát đảo 
Câu lành Mải miết Dịu dàng chao 
Trà San sè rượu Tang tình náo
Nhẹ nhõm lời thơ Phảng phất trào

+Phượng Quỳnh 
8.
XUÂN MỘNG

Vào Xuân Mộng thắm tựa như là...
Mộng ước Xuân thì đẹp ngỡ hoa
Bởi Mộng cùng Xuân hòa nhạc khúc
Vì Xuân với Mộng thưởng chung trà
Xuân về lũ én loang triền Mộng
Mộng trải Xuân tình kính mẹ cha
Giấc Mộng êm đềm Xuân hạnh phúc
Xuân ngời Mộng thỏa phước tài đa

+Kiều Ngọc Tuyết 


16. TÌNH YÊU VÔ VỌNG CỦA NGHI LÂM

 16.
TÌNH YÊU VÔ VỌNG CỦA NGHI LÂM

Người con gái ấy xinh đẹp như đoá hoa sen mới nở, tươi sáng như vừng trời hồng mùa đông, khuôn mặt trái xoan diễm lệ trên chiếc áo nâu sồng của người xuất gia. Nàng cạo đầu, nàng mặc áo của nữ ni mà đã khiến cho Vạn Lý Độc hành Điền Bá Quang phải mê mẩn, khi người con gái ấy bước vào, cả không gian như toả một thứ ánh sáng êm dịu, thánh thiện, tinh khiết. “Ngàn công chúa không ai bằng tiểu muội”:kiss:.

Nàng là Nghi Lâm-cô gái bé nhỏ của phái Hằng Sơn, người con gái xuất gia mà còn vương lòng trần tục. Thương cho Nghi Lâm quá, thương cho một mối tình đợi chờ trong vô vọng để thân xác héo hon của một thiếu nữ 18 tuổi. Cô gái ấy sống cả thời thơ ấu trên biệt viện Hằng Sơn, Nghi Lâm không thể ngờ cái ngày nàng đi theo sư phụ và các sư tỷ của mình xuống Hành Sơn lại oan trái đến như thế, hạnh phúc và cả bất hạnh vì thế cũng đã đến với nàng, lần đầu tiên biết yêu nhưng thương thay đó lại là tình đơn phương. Người con trai mà nàng gửi lòng là Lệnh Hồ Xung-người thiếu hiệp bất chấp tính mạng để cứu nàng. Hắn không ngờ đã dậy lên trong lòng nàng một tình cảm êm dịu. Nghi Lâm đã yêu Lệnh Hồ Xung, cả đời chưa ăn cắp một cái gì vậy mà vì Lệnh Hồ Xung nàng đã hai lần ăn cắp.... dưa:cryss:, cả đời tinh khiết và đẹp đẽ vậy mà sẵn sàng vào.... kỹ viện để đưa Lệnh Hồ Xung đang bị thương ra:kiss:. Vì Lệnh Hồ Xung nàng sẵn sàng chịu chết, chịu bị đày xuống 18 tầng địa ngục với ước mong duy nhất là cho Lệnh Hồ Xung được sống. Lời ước đầu tiên khi thấy sao băng không phải dành cho mình mà là dành cho người con trai mà mình yêu thương nhất.

Rồi cũng đến ngày Nghi Lâm trở về Hằng Sơn, nhưng tâm hồn nàng đã để lại dưới chân núi, một tâm hồn lang thang đi tìm Lệnh Hồ Xung và chờ đợi chàng. Tâm hồn ấy bay vất vưởng, vô vọng và mãi không bao giờ tìm thấy.
Nhưng cuối cùng ước mơ cũng đã thành sự thật, Nghi Lâm đã được gặp lại Lệnh Hồ Xung, được thấy Lệnh Hồ Xung là ước mơ quá đủ cho nàng, quá đủ đối với Nghi Lâm nhưng chưa đủ với người đọc chúng ta. Người đọc chúng ta yêu mến Doanh Doanh, nhưng sao vẫn mong được nghe một câu nói tình cảm của Lệnh Hồ Xung dành cho Nghi Lâm đến thế, dù biết sẽ không bao giờ được nghe câu nói ấy.

Rồi số mệnh đưa đẩy, Lệnh Hồ Xung chấp chưởng chức chưởng môn phái Hằng Sơn, Nghi Lâm trở thành đệ tử của chàng. Đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ, chúng ta nhớ mãi cái ngày Lệnh Hồ Xung dẫn đám đệ tử của mình lên Tung Sơn để “tỷ võ đoạt soái”, đó là lúc tấn bi kịch của tình yêu thể hiện rõ nhất và tình yêu của Nghi Lâm là lớn nhất.

“Trong cả ngàn con mắt lúc này, chỉ có một đôi mắt duy nhất không nhìn lên Phong Thiên Đài xem hai lão Tả-Nhạc đánh nhau, ánh mắt của Nghi Lâm từ đầu tới cuối chỉ nhìn về phía Lệnh Hồ Xung “, chỉ ánh mắt ấy lầm rầm khấn nguyện cho chàng được yên lành, chỉ ánh mắt ấy yêu chàng hơn tất cả mọi sinh linh trên đời này, chỉ ánh mắt ấy…

Và đó là ánh mắt bất hạnh nhất !

Tình đơn phương của nàng đã không còn lối thoát ! Kim Dung chỉ dành cho nàng một đặc ân duy nhất, Lệnh Hồ Xung đã nghe được lời thổ lộ yêu thương của nàng. Cuối truyện, Kim Dung không nói rõ Nghi Lâm sẽ đi đâu về đâu, nàng sẽ thế nào, đơn giản vì chính ông cũng không thể tìm ra được một lối thoát nào cho cô gái đáng thương ấy.

VỌNG VỀ

 VỌNG VỀ

Vẫn hoài mộng luyến lưu bao nỗi nhớ
Một chút tình vương ngõ sóng lòng khơi 
Hồi tưởng xưa cái buổi thốt nên lời 
Em bỡ ngỡ mắt bừng rơi nẻo hạnh.

Rồi từ đó ngôi tình như cắp cánh
Những đêm thâu ngan ngát ánh trăng rằm
Ta lên chùa khấn nguyện một lá xăm
Trời ghẹo suốt nên chẳng nào có được. 

Mà dẫu vậy chúng mình đâu thất ước
Tay trong tay nối kết vạn ân tình
Vẫn mãi hoài rộn rã giữa vườn xinh
Chiều nắng rỡ ngời hương mùa quấn quyện


Rồi bỗng chốc mây đen về sinh chuyện
Thơ nhạt nhòa, dịch chuyển phía đau thương
Để đêm đêm  gặm nhấm khúc đoạn trường
Ôi quá vãng, sao mà xa xót vậy?

HANSY

VAN CHÚC HANSY

VAN CHÚC HANSYNGẪM ĐỜI

NGẪM ĐỜI
(Giao cồ)

Phạm lỗi ú a tại bởi vì
Chân thành hối cải chẳng nhiều khi
Lờ nhân đạo có hồi như khỉ
Lắm lúc vô tròng vuột lễ nghi
Cứ ngỡ tâm hồn nhao nhộn tí
Nào hay nhân thế chẳng ra gì
Làm cho kiếp phận càng đau trí
Đến nỗi loay hoay kiểu lỡ thì

Đến nỗi loay hoay kiểu lỡ thì
Lần khân loạng choạng nói thêm gì
Ta thành thực bớt lời hoa mỹ
Đổi giọng bốc đồng chúng khả nghi
Thây kệ miệng người đâm lắm nẻo
Mặc tình vó ngựa đá nhằm khi
Sự đời né lạng dồi tâm trí
Phạm lỗi ú a tại bởi vì

HANSY

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

VỀ MỘT VÀI ĐỊA DANH

VỀ MỘT VÀI ĐỊA DANH


Trong entry trước, khi tôi thử tìm kiếm thông tin về ý nghĩa của tên gọi động Sơn Đoòng ở Phong Nha, Quảng Bình, anh bạn trẻ Nguyễn Huy Trường đã vào comment hỏi về ý nghĩa của những địa danh ở quê nhà nơi miền Bắc của bạn. Quê của anh bạn trẻ khi xưa là tỉnh Sơn Tây, nay thuộc ngoại thành Hà Nội. Đó là những xã có tên gọi: Canh Nậu, Dị Nậu, Hương Ngải.

Thật tình mà nói đây là lần đầu tiên tôi được nghe những địa danh này, đây không phải là những nơi đã xảy ra những biến cố lịch sử, hoặc là những địa điểm về cổ tích hay thắng cảnh du lịch thường được nhắc tới, nhưng tôi cũng thử tìm tòi, lục trong đám sách vở mình có, xem có những thông tin gì không? Thời may tôi cũng tìm được một số trang sách liên quan đến những địa danh quê nhà nơi anh bạn trẻ hỏi.

Trước hết tôi muốn nói đến nguồn gốc của những địa danh trên:

- Canh Nậu, Dị Nậu, Hương Ngải xưa là ba xã thuộc tổng Hương Ngải, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây. Đến năm 1965 tỉnh Sơn Tây được đổi thành Hà Tây, năm 1975 là Hà Sơn Bình, và từ năm 1979 đến nay thuộc ngoại thành Hà Nội. Xã Canh Nậu gồm 4 thôn, là Canh Nậu 1, 2, 3, 4. Xã Dị Nậu có 2 thôn là Bến thôn và Dị Nậu. Xã Hương Ngải có 4 thôn là Hương Ngải 1, 2, 3, 4. Hai xã Canh Nậu và Dị Nậu ngày xưa có tên Nôm là làng Núc (Kẻ Núc). Xã Hương Ngải có tên Nôm là làng Ngái. Vùng Sơn Tây ngày trước được gọi là "Xứ Đoài" (Đoài là tên một quẻ trong Kinh Dịch chỉ về phương Tây, hướng Tây).

Về nghề nghiệp xưa thì xã Canh Nậu có tiếng về nghề dệt vải (xưa gọi là dệt lượt, dệt the), xã Dị Nậu chuyên sản xuất nâu dùng trong nhuộm vải (củ nâu), củ nâu có hai loại là củ nâu rắn và củ nâu mềm, củ nâu mềm tốt hơn củ nâu rắn. Như vậy ngày xưa hai xã Canh Nậu chuyên dệt vải, Dị Nậu chuyên sản xuất củ nâu nhuộm vải, cùng ở chung trong một tổng, chắc chắn hai làng có liên quan mật thiết với nhau trong ngành nghề.

Về nghề dệt vải, sách vở cũng có chép ông Tổ của nghề này là Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan (1528-1613), quê của ông ở làng Phùng Xá huyện Thạch Thất, (phía nam làng Dị Nậu, quê của anh bạn trẻ Huy Trường giáp với làng Phùng Xá, tức là làng Phùng Xá là láng giềng của làng Dị Nậu). Sách vở chép là trong một lần đi sứ Trung Hoa, Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan đã học được nghề dệt vải, đem về nước dạy cho dân (gọi là "lượt Bùng"). Ông cũng được dân thờ làm Thành Hoàng. Cũng có giai thoại ông có dấu được 3 hạt ngô (bắp) vào chỗ kín mang về nước (người nước ngoài học nghề và mang sản vật ra khỏi nước là điều ngày xưa người Trung Hoa cấm kỵ). Ngoài chuyện là ông Tổ của nghề dệt vải, Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan cũng được cho là ông Tổ của nghề trồng ngô, khi ông mang mấy hạt ngô về gieo trồng thành công và sau dạy cho dân trồng (ngày xưa hạt ngô mang về được gọi là "lúa ngô", lúa của người Ngô). Trong một entry trước nói về tại sao lại gọi là "Xôi lúa" chứ không phải "Xôi ngô", bạn trẻ Huy Trường có vào nói ở quê bạn người ta vẫn gọi ngô là lúa. Như vậy chắc chính xác, vì quê của bạn là làng Dị Nậu giáp với quê của Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan ngày xưa là làng Phùng Xá).

Còn làng Hương Ngải ngày trước có một một nghề truyền thống khác là làm gạch ngói chứ không làm nghề liên quan đến dệt, nhuộm vải như hai làng Canh Nậu và Dị Nậu.

Về danh nhân thì ngoài Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, sách vở còn chép ở huyện Thạch Thất có núi Không Lộ. Trên núi ngày xưa có chùa Lạc Lâm là nơi Thiền sư Không Lộ thoát xác. Sách vở cũng có chép giai thoại sư Không Lộ là người giỏi phép thuật, y lý. Một lần ông lưu lạc tận Trung Hoa chữa bệnh cho Thái Tử nước này. Vua Tàu ban cho ông nhiều vàng bạc nhưng ông từ chối, chỉ xin đầy một cái túi 3 gang ông mang theo một kim loại khác là đồng. Vua Tàu đồng ý, ông lấy đồng trong mười cái kho cho vào túi vẫn không đầy. Số đồng quá nặng không ghe thuyền nào chở nổi. Ông lấy cái nón đang đội lật ngửa thả xuống biển, cái nón biến thành chiếc thuyền và ông ung dung ôm chiếc túi đồng xuống thuyền vượt biển trở về nước.

Về nước sư Không Lộ mang số đồng này đúc chuông. Tương truyền ông đã góp phần tạo nên "Tứ đại khí" của nước ta là tượng khổng lồ ở chùa Quỳnh Lâm, huyện Đông Triều (Quảng Ninh) cáo 20 mét. Tháp Báo Thiên dựng ở chùa Sùng Khánh (Thăng Long), gồm 12 tầng cao 70 mét. Chuông Quy Điền ở chùa Thiên Hựu (chùa Một Cột) cao đến 3 sải, đường kính mấy người ôm không xuể. Do quá to nên chuông đánh không kêu người ta khiêng bỏ ngoài ruộng gần chùa, rùa bò vào là ổ nên được gọi là ruộng rùa (Quy Điền). Sau cùng là vạc chùa Phổ Minh (Nam Hà), vạc sâu 4 thước, rộng 10 thước, nặng 6.150 cân (thước ta, cân ta). Tứ đại khí về sau bị giặc Minh phá hủy. Sư Không Lộ cũng được vinh danh là ông Tổ của nghề đúc đồng.

- Còn về ý nghĩa của tên gọi những làng Canh Nậu, Dị Nậu, Hương Ngải như bạn trẻ Huy Trường đã hỏi thì thật hóc búa. Đây là tên chữ theo âm Hán-Việt của 3 làng. Như đã viết bên trên, ngày xưa 2 làng Canh Nậu và Dị Nậu tên Nôm xưa gọi là làng Núc, Kẻ Núc, còn làng Hương Ngải tên Nôm xưa là làng Ngái. Nếu không biết được tên viết theo chữ Hán của Canh Nậu, Dị Nậu, Hương Ngải thì ta cũng khó có thể viết đúng theo chữ Hán được, bởi mỗi âm Hán Việt có nhiều cách viết bằng chữ Hán, và ý nghĩa của mỗi chữ cũng khác nhau. Còn tên Nôm xưa của làng Núc thì chữ Núc cũng khó biết rõ nghĩa là gì. Tôi thử tra mấy quyển từ điển chữ Nôm hoặc tiếng Việt, thì thấy chữ Núc có mấy nghĩa thông thường là "hòn đồ rau để bắc nồi; vặn chặt, ép chặt; béo". Chữ Núc cũng còn đọc là "nác", là âm xưa của "nước". Tên Nôm xưa của làng Hương Ngải là làng Ngái cũng khó xác định ý nghĩa. Ngái được dùng trong "ngái ngủ" (trạng thái chưa tỉnh khỏi cơn buồn ngủ), hoặc ngái có nghĩa là "xa" trong "xa ngái".

May ra về ý nghĩa của những làng Canh Nậu, Dị Nậu, Hương Ngải ở quê của bạn trẻ Huy Trường, về tên chữ cũng như tên Nôm thì chỉ những bậc trưởng lão ở quê của bạn, hoặc những nhà chuyên nghiên cứu về địa danh mới có thể giải thích ngọn ngành được, còn tôi thì... chịu.

Hy vọng là anh bạn trẻ Huy Trường sẽ hài lòng về những thông tin khác nơi quê nhà của bạn!

Phạm Ngọc Hiệp


Tham khảo:
- Đại Nam nhất thống chí, Quốc sử quán triều Nguyễn, Tổng tài Cao Xuân Dục, Toản tu Lưu Đức Xứng, Trần Xán, bản dịch Hoàng Văn Lâu, (NXB Lao Động - Trung Tâm Văn Hóa Ngôn Ngữ Đông Tây-2012).
- Các vị Tổ Ngành nghề Việt Nam, Lê Minh Quốc, (NXB Trẻ-1999).
- Từ điển Địa danh-Làng xã ngoại thành Thăng Long-Hà Nội, Bùi Thiết, (NXB Thanh Niên-2010).
- Tự điển chữ Nôm, Nguyễn Quang Xỹ-Vũ Văn Kính, (Bộ Giáo Dục-Trung Tâm Học Liệu - Saigon 1971).
- Bảng tra Chữ Nôm, Viện Ngôn ngữ học, (NXB Khoa học Xã hội - Hà Nội 1976).
- Đại Tự điển Chữ Nôm, Vũ Văn Kính, (NXB Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh-Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Học-2010).
- Việt Nam Tự điển, Hội Khai Trí Tiến Đức, (Mặc Lâm - Saigon 1967).
- Từ điển Văn Học, Từ nguồn gốc đến hết thế kỷ XIX, Lại Nguyên Ân, (NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội-2005).