Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Bài 11 -BẢN TIN CUỐI CÙNG CỦA ĐÀI PHÁT THANH SÀI GÒN NGÀY 29.4.1975


Bài 11
BẢN TIN CUỐI CÙNG
CỦA ĐÀI PHÁT THANH SÀI GÒN
NGÀY 29.4.1975

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.