Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

TRẦM HƯƠNG


208
TRẦM HƯƠNG
[Thuận Nghịch độc]

Đêm tình thỏa quyện ái nồng hương
Huyễn ảo ngời xuân nẻo mộng thường
Thềm lộng khỏa mơ bừng trỗi ước
Gió tràn gieo lịm nhớ lồng thương
Mềm tim buổi ấy ngon ngào phả
Lả sắc đêm nào mải miết vương
Êm dịu duỗi hồn lâng nhạc khúc
Rèm lay giấc quyện quấn canh trường

Trường canh quấn quyện giấc lay rèm
Khúc nhạc lâng hồn duỗi dịu êm
Vương miết mải nào đêm sắc lả
Phả ngon ngào ấy buổi tim mềm
Thương lồng nhớ lịm gieo tràn gió
Ước trỗi bừng mơ khỏa lộng thềm
Thường mộng nẻo xuân ngời ảo huyễn
Hương nồng ái quyện thỏa tình đêm

HANSY

DIỄM LỘNG 

Đêm lộng diễm tình ngát đẫm hương
Mến trao ngời điệp giấc hoan thường
Thềm mơ đắm diệu môi lành thưởng
Bến mộng say huyền mắt ngọt thương
Mềm nhạc khúc phiêu bồng dạ vướng
Xuyến thơ vần lãng quyện lòng vương
Êm nồng quãng bổng xuyên về hướng
Rèm thắm đượm hoan nẻo gió trường

Trường gió nẻo hoan đượm thắm rèm
Hướng về xuyên bổng quãng nồng êm
Vương lòng quyện lãng vần thơ xuyến
Vướng dạ bồng phiêu khúc nhạc mềm
Thương ngọt mắt huyền say mộng bến
Thưởng lành môi diệu đắm mơ thềm
Thường hoan giấc điệp ngời trao mến
Hương đẫm ngát tình diễm lộng đêm.

Hà Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.