Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

OANH YẾN


202
OANH YẾN
[Thuận Nghịch độc]

Trời đất lịm hoan đẫm nụ hồng
Đợi chờ duyên phước dạt dào trông
Ngời thơ quyến dạ triền mơ ngóng
Khởi nhạc gieo tình khúc ước mong
Khơi nhớ rịt ràng thơm tỏa mộng
Tới thương dìu dịu ngát lâng dòng
Lơi nồng ái cảm ngon ngào vọng
Đời ảo huyễn xuân phả diệu lòng

Lòng diệu phả xuân huyễn ảo đời
Vọng ngào ngon cảm ái nồng lơi
Dòng lâng ngát dịu dìu thương tới
Mộng tỏa thơm ràng rịt nhớ khơi
Mong ước khúc tình gieo nhạc khởi
Ngóng mơ triền dạ quến thơ ngời
Trông dào dạt phước duyên chờ đợi
Hồng nụ đẫm hoan lịm đất trời

HANSY

XUYẾN LỘNG

Trời phiêu gió lộng xuyến mây hồng
Đợi ánh mơ màng đắm diễm trông
Ngời khúc nhạc êm nồng xuyến mộng
Khởi bài ca ấm đượm huyền mong
Khơi tình ngọt thắm say lời bổng
Ngợi ái ngào thơm đắm điệu dòng
Lơi diệu mắt về trao ngả vọng
Đời vui ước dịu mát hương lòng

Lòng hương mát dịu ước vui đời
Vọng ngả trao về mắt diệu lơi
Dòng điệu đắm thơm ngào ái ngợi
Bổng lời say thắm ngọt tình khơi
Mong huyền đượm ấm ca bài khởi
Mộng xuyến nồng êm nhạc khúc ngời
Trông diễm đắm màng mơ ánh đợi
Hồng mây xuyến lộng gió phiêu trời.

Hà Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.