Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

MỘNG BÌNH THƯỜNG


MỘNG BÌNH THƯỜNG

Cầu mơ giản dị giữa vô thường
Tỏa ngát tâm mình rạng ánh dương
Lợi chức nghĩ cùng vô sắc tưởng
Quyền danh ngẫm lại lớp son hường
Tầm gom tình nghĩa nên rồng phượng
Xây dựng đạo đời dệt sắc hương
Ba vạn sáu ngàn như nghiệp chướng
Nguyện theo chân lý để xuân trường

Nguyện theo chân lý để xuân trường
Giữ vẹn tâm lòng mãi diễm hương
Chớ thả lòng thanh vào chỗ ngượng
Đừng đem trí dũng lụy môi hường
Bừng thơ vẽ mộng ngời muôn hướng
Lịm phú giao tình rợp sắc dương
Rượu tối trà khuya nồng mắt phượng
Cầu mơ giản dị giữa vô thường

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.