Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

TÍM


207
TÍM
[Bát điệp]

Mây ngàn TÍM rịm sắc trầm lơ
TÍM nhớ lòng chan ngút đẫn đờ
Em mãi TÍM hồn thơm nẻo nhớ
Ta còn đẫm mộng TÍM đường mơ
Nồng xưa khởi TÍM choàng mê ngợ
TÍM ấy ngời hoang rợp chẳng mờ
Em hỡi giữ hoài sắc TÍM diệu
Cho tình rộn rã TÍM hoài thơ

Hương trầm TÍM phủ diệu làn thơ
Chan chứa TÍM du kỷ niệm mờ
TÍM hỡi có còn vang tuổi nhớ
TÍM à đâu nữa ngọt mùa mơ
Tưởng là TÍM đượm luôn kề thở
Đâu biết TÍM thơm lại cách đờ
Se sắt từng đêm màu TÍM vỡ
TÍM vùi bão gió khiến tình lơ

HANSY

HỒNG

Nắng xỏa tươi HỒNG đẫm sắc lơ
HỒNG trong diễm ngọc nét không mờ
Người đan ước nguyện HỒNG môi nở
Kẻ ghép duyên HỒNG đượm mắt mơ
Mộng gửi tơ HỒNG xao xuyến thở
HỒNG trao chỉ thắm quyện lâng đờ
Tình ơi rót mãi HỒNG trăng nhớ
Để khúc loan HỒNG ngọt đắm thơ

Vũ điệu loan HỒNG trải ngọt thơ
HỒNG say lịm mãi chẳng phai mờ
HỒNG cơn sóng đượm tình hoan mở
Thắm vạt trăng HỒNG ái diễm mơ
Gió thẫm tô vầng ngây ngất thở
Mây HỒNG vẽ cảnh đắm mê đờ
Làm cho quãng nhạc HỒNG cung nhớ
Mộng hỡi ân HỒNG huyễn biếc lơ.

Hà Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.