Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

THU


THU
[Bát điệp]

THU vàng
cuối nẻo lng lờ chao
Dìu dịu trời THU lả lướt c
hào
Gió
dỗ THU nồng lâng vạt áo
Cúc đùa THU ngát dậy trời sao
Trăng vờn thơ bổng tình THU dạ
o
Đàn rót THU ngời gi
ấc mộng nao
THU hỡi em nồng thơm tuyệt hảo

Nên lòng THU lịm  trải niềm xao

THU
trời mỏng mảnh khẽ lùa xao
Huyễn ảo triền THU thỏa ước nào
Ái phả THU huyền lay điệu sáo
Mây
tìm THU diệu ướp ngàn sao
Mời thơ họa cảnh làn THU dạo
Trỗi khúc hoài THU phú mộng chào
THU
vẫn muôn đời như quốc bảo
THU đà đượm giữa môi chào

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét