Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

CẢM ĐỀ


CẢM ĐỀ

Đọc thơ như đã thấy người
Nghe lòng đồng cảm dậy mời đón nhau
Ước là mộng thấy trầu cau
Thơ vài khổ viết để trau chuốt tình.

Đêm dài tưởng nhớ nàng xinh
Chờ thơ người gởi dậy bình minh reo
Có khi vượt suối băng đèo
Tim người tri kỷ giữa cheo leo đời.

Mong cầu ướp mộng người ơi
Cùng ai xướng họa thỏa chơi vơi nồng
Chúc nàng hết cảnh phòng không
Cùng Ta hiệp cẩn khúc đồng điệu nha…

Rồi đây Mai-Trúc chung nhà
Bồng lai hiển hiện đẫm mà mượt hương…

HANSY 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.