Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

TỔ QUỐC MẾN YÊU


TỔ QUỐC MẾN YÊU

Hồng Lạc thơm lừng tỷ tỷ năm
Sẵn sàng trả đũa kẻ thù xâm
Thành đồng chiến lũy công ngời rạng
Bắc ải vùng biên súng vững cầm
Núi bạc vươn mình ngăn Hán dữ
Biển vàng dậy sóng diệt Tàu tham
Muôn người kết lại cùng nhau tiến
Tổ quốc anh hùng rạng cõi Nam

Tổ quốc anh hùng rạng cõi Nam
Chung lòng một ý quét tàn tham
Cho trời Tổ quốc nồng hương lụa
Để đất ngàn thu ngát điệu cầm
Tự thuở ra đời ngăn lũ cướp
Theo dòng mở cõi chặn loài xâm
Người dân nước Việt hoài anh dũng
Hồng Lạc thơm lừng tỷ tỷ năm

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.