Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

PHŨ PHÀNG


PHŨ PHÀNG 
[Điệp âm]

Chạnh lòng đứt đoạn chạnh lòng ơi
Tất cả giờ đây tất cả rời
Hoang hoải chia lìa hoang hoải dậy
Chất chồng nhão nhoẹt chất chồng khơi
Nào khi hương lửa nào khi mộng
Hết sạch nguyền ân hết sạch lời
Ôi cuộc sống này ôi cuộc ảo
Thuở nào kỷ niệm thuở nào vơi

Thuở nào kỷ niệm thuở nào vơi
Giã biệt tình nao giã biệt lời
Thôi chẳng mơ cùng thôi chẳng trọn
Biệt mù mộng cũ biệt mù khơi
Mà thêm đợi ngóng mà thêm mỏi
Đã hết chờ mong đã hết rồi
Tim rạn ân tình tim rạn vỡ  
Chạnh lòng đứt đoạn chạnh lòng ơi

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.