Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

ĐƠN TÌNH


ĐƠN TÌNH
[Sắc ẩn-Toán]

NHẤT phiến võ VÀNG giữa nhạt phai
HỒNG loan TÁM nẻo thảm thương dài
Còn đâu HUYỀN diệu NGÀN thu trải
Đã hết THANH bình VẠN kiếp lai
BẢY nổi ba ĐÀO dang dở trái 
NĂM chìm TỬ biệt đọa đày dai
CAM lòng ngoảy bước mờ THIÊN ải
Bàng BẠC MUÔN  chiều luyến vọng ai 

Bàng BẠC MUÔN  chiều luyến vọng ai 
Trong TỪNG nỗi nhớ đẫy ĐÀ dai
Lửng LƠ MỘT cõi mê tìm lại
Biêng BIẾC TRĂM đường mộng viễn lai
NỬA gánh giang hồ GHI nhớ mãi
ĐÔI vầng nhật nguyệt TÁI tê dài
VÀI câu LỤC vấn toàn vô hại
NHẤT phiến võ VÀNG giữa nhạt phai

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.