Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

CHỨA CHAN


CHỨA CHAN
[Thuận Nghịch độc]

Lay ngả ngớn tình mộng ảo xuyên
Nảy thơ dìu nhẹ lướt trăng huyền
Đài trang ngát diễm ngào ngon chuyện
Ái cảm thơm lừng hứa hẹn duyên
Say đắm dạ hồn lơi lả xuyến
Trải ngời thương ý dạt dào chuyên
Cài chan chứa nẻo bừng mơ huyễn
Hoài mãi biếc yêu thắm đượm nguyền

Nguyền đượm thắm yêu biếc mãi hoài
Huyễn mơ bừng nẻo chứa chan cài
Chuyên dào dạt ý thương ngời trải
Xuyến lả lơi hồn dạ đắm say
Duyên hẹn hứa lừng thơm cảm ái
Chuyện ngon ngào diễm ngát trang đài
Huyền trăng lướt nhẹ dìu thơ nảy
Xuyên ảo mộng tình ngớn ngả lay

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.