Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

MỐC MEO


MỐC MEO

Kinh hoàng những loại sống chùm leo
Quẳng hết vô lò một cái veo
Chả tiếc chi đồ chuyên dặt dẹo
Đầu cần cái lũ mãi rèo teo
Nhiều khi chúng dẫm làm dân héo
Lắm buổi lòng tham khiến nước nghèo
Cõi thế mong rằng xin tí sẹo
Cuộc đời quả lắm thứ duồng theo

Cuộc đời quả lắm thứ duồng theo
Phận chúng nào đâu phải kẻ nghèo
Nịnh hót bao trò ngôn dẻo quẹo
Bưng hờ lắm kiểu dạ tèo teo
Còn xôi với thịt nhâng nhâng léo
Hết rượu tan mồi ngúng nguẩy veo
Trời phạt làm cho đầu quắn quéo
Kinh hoàng những loại sống chùm leo

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.