Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

RẠO RỰC


205
RẠO RỰC
[Thuận Nghịch độc]

Đêm mộng ủ lời ngát diệu thương
Điểm trang tình ái dậy thơm đường
Thềm trăng chiếu dạ nồng lâng hướng
Nệm gối loang hồn tỏa sáng phương
Êm dịu thoảng lòng xao xuyến hưởng
Diễm nồng mơ ái dạt dào vương
Mềm môi chuốc tửu tình muôn lượng
Chêm ảo huyễn ngời ướp lộng hương

Hương lộng ướp ngời huyễn ảo chêm.
Lượng muôn tình tửu chuốc môi mềm
Vương dào dạt ái mơ nồng diễm
Hưởng xuyến xao lòng thoảng dịu êm
Phương sáng tỏa hồn loang gối nệm
Hướng lâng nồng dạ chiếu trăng thềm
Đường thơm dậy ái tình trang điểm
Thương diệu ngát lời ủ mộng đêm

HANSY

TỐI MỘNG

Đêm tình dệt ước ngọt ngào thương
Điểm xuyến hồn thơ thỏa diệu đường
Thềm bỏng rát trao lời hạnh xướng
Nệm bồng ran gởi ý lành phương
Êm lòng đượm hỡi huyền mơ tưởng
Diễm mắt say nào huyễn mộng vương
Mềm khúc dạ hoan ngời gió lượng
Chêm nồng xõa đắm dịu trầm hương

Hương trầm dịu đắm xõa nồng chêm
Lượng gió ngời hoan dạ khúc mềm
Vương mộng huyễn nào say mắt diễm
Tưởng mơ huyền hỡi đượm lòng êm
Phương lành ý gởi ran bồng nệm
Xướng hạnh lời trao rát bỏng thềm
Đường diệu thỏa thơ hồn xuyến điểm
Thương dào dạt ước dệt tình đêm.

Hà Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.