Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

SÓNG BIỂN ĐÔNG

SÓNG BIỂN ĐÔNG

Chớp bể mưa nguồn giáng Biển Đông
Súng gươm xốc tới dạ tim đồng
Kiêu hùng vạn thuở bừng loang mộng
Nhiệt huyết bao đời dậy lóe sông
Diệu kế tung hoành xây chí bổng
Huyền mưu quật khởi rực tim hồng
Ơi toàn dân Việt hoài canh cổng
Quét sạch quân Tàu đốt trụi lông

Quét sạch quân Tàu đốt trụi lông
Tuấn nam cùng với nữ nhi hồng
Cùng nhau góp sức canh vùng đảo
Kết bạn chung thề giữ núi sông
Giặc trộm biên thùy phang gậy sắt
Thù xâm lãnh hải tuốt gươm đồng
Ngàn năm định mệnh gần lang sói
Chớp bể mưa nguồn giáng Biển Đông 

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.