Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

HOẢI HOANG

HOẢI HOANG
[Thuận Nghịch độc]

Vay trả khúc nguyền tủi ước mơ
Trỗi đau mùa ái nghẹn đêm chờ
Bầy kêu mệt mỏi lời tan gió
Nghĩa réo hư huyền ý dỗi thơ
Mây tản bạt lòng phai buổi nguyện
Mắt nhòe loang mộng nhạt đời trơ
Đây lờ lặng biệt trời hoang hoải
Vầy dạ xót thương nuối ngoảnh bờ

Bờ ngoảnh nuối thương xót dạ vầy
Hoải hoang trời biệt lặng lờ đây
Trơ đời nhạt mộng loang nhòe mắt
Nguyện buổi phai lòng bạt tản mây
Thơ dỗi ý huyền hư réo nghĩa
Gió tan lời mỏi mệt kêu bầy
Chờ đêm nghẹn ái mùa đau trỗi
Mơ ước tủi nguyền khúc trả vay

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.