Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

MỘNG TÌNH

71.
MỘNG TÌNH
[Áp cú]

Trong diễm tuyệt hương phả ngọt lòng
Lòng ngời sắc tím tỏa vờn song
Song thùa nhớ bạn lèn thơm bóng
Bóng ngã thương chiều trải mượt sông
Sông dậy cõi tình vang nhịp trống
Trống khua tấc dạ đoái hoa hồng
Hồng nhan rạng biếc mùa yêu vọng
Vọng mãi ân nguyền thỏa trắng trong

Trong thơm chút nghĩa ở tim lòng
Lòng đượm bao tình gởi luyến song
Song lả lướt tìm tha thẩn bóng
Bóng êm đềm ngủ miệt mài sông
Sông choàng mặt phả ngàn dương bổng
Bổng lướt trời chen vạn ánh hồng
Hồng tỏa mơ nguồn khao khát mộng
Mộng nguyền thơm thảo mãi hoài trong

HANSY


XUYẾN LÒNG

Trong câu hát đợi xuyến xao lòng
Lòng trải mơ màng quấn quyện song
Song nguyệt xõa mình soi dịu sóng
Sóng mây xòa bóng rọi mềm sông
Sông xưa bến dệt hoan trời mộng
Mộng cũ bờ xây lộng cõi hồng
Hồng thắm duyên ngời say đắm bỏng
Bỏng ran nẻo nhớ mặn mà trong

Trong mắt người ơi nẻo hẹn lòng
Lòng thầm giữ vẹn quãng thề song
Song thềm nhớ trải lan tràn bóng
Bóng cửa mong bày xõa ngập sông
Sông gợn sóng tình da diết bỏng
Bỏng khơi bão mộng thiết tha hồng
Hồng tim ngọt ấm khung trời vọng
Vọng đắm cung huyền diễm biếc trong.

Hà Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.