Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

MỸ NHÂN KẾ

287.
MỸ NHÂN KẾ 

Mưu
lược mỹ nhân thầm phục bái 
Sa cơ thất thế anh hùng bại 
Tim vùi hoa nguyệt dậy lòng mê 
Mắt ngập cõi bồng ra sức hái 
Tướng mất thành nghĩ quá kinh 
Quân thần nghiêng nước nghe liền hãi 
Giang sơn xã tắc muốn lâu bền 
Tâm niệm
coi chừng môn dại gái 

HANSY


BỒNG LAI 

Tạo hóa cân bằng trai lẫn gái 
Cuộc đời vì thế nào lo hãi 
Thanh nam thả sức để leo trèo 
Tú nữ bung càng cho ngó hái 
Chiến mã tung hoành
lắm xuống lên 
Gươm đao lui tới bao thành bại 
Phì phò cuối hiệp cố
sức theo 

Dẫu chết xin thề không biệt bái 

HANSYKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.