Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

CÁ – CÒ

CÁ – CÒ
[Tập Cá+Cò]

RÔ DIẾC chiên giòn ngắm đã mê
CÁ KÈO nhắm rượu thấy thèm ghê
Ngào tiêu CÁ BỐNG lừng thơm nể
Ướp vị CÁ THU đẫm ngọt kề 
CÁ LÓC canh chua hòa chút mẻ
Nghệ gừng kho tộ bóng lườn TRÊ
Đại gia CÁ CẢNH êm đềm thế
CÁ CƯỢC hoài thua giống mặt hề

CÒ LẢ du dương khác chú hề
CÒ KÈ xám xịt ngó là chê
Nhấp nhô CÒ LỬA trông đà né
Kiếm chác CÒ CON sấn chực kề
CÒ BÓP thì ai toàn phải nể
CÒ MỒI dẻo miệng thảy đều ghê
Làm thân CÒ BỢ đời bưng bế
Súng máy QUAY CÒ hết cảnh mê

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.