Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

BỤNG LÀM DẠ CHỊU

281.

BỤNG LÀM DẠ CHỊU 

Trửng mỡ
quàng xiên tự đọa đày 
Cả làng chăm mắt ngó vào đây 
Căn tu mỏng mảnh
nào mơ ngộ 
Gốc nghiệp
là lơi khó mộng thầy 
Khẳm hám trần gian lòng dạ ấy 
Quàng hoan lạc trí óc này 
Bụng làm dạ chịu than
uổng 
Sám hối bao giờ chuộc được đây 

HANSYKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.