Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

ĐÓA HỒNG


ĐÓA HỒNG  

Nồng 
thơm dâng tặng giữa hương đời 
Một đóa 
mơ hồng trọn nghĩa tôi 
Mến chúc chị em tràn sức sống 
Cầu mong cô bác rạng ngời thôi 
Tài năng vượt trội 
hoài vang tiếng 
Đức hạnh vươn 
lừng mãi thắm tươi 
Gia đạo yên vui chồng vợ hưởng 
Nhảy cao đá lẹ xứng trên đời 

HANSY

NỮ LƯU ĐẤT VIỆT

Đất Việt nữ anh rạng giữa đời
Lưu truyền sử sách 
đẫm lòng tôi
Trương Vương đuổi giặc 
lừng gan lớn
Bà Triệu 
phất cờ quyết chí thôi
Sông Hát ngậm ngùi dân 
tộc rũ
Thanh bình rạng rỡ nước non tươi
Cháu con muôn thuở 
soi oanh liệt
Giữ vững 
giang sơn xứng nghĩa đời

HANSY


CHÚC MỪNG 

Ngọt mát hương thơm mãi giữa đời 
Nghĩa tình vang vọng ở hồn tôi 
Bông hồng mến tặng bao la đó 
Tim đỏ thương 
về chỉ một thôi 
Nhớ nhé 
hương tình luôn thắm đượm 
Ghi 
hoài thương cảm trải nồng tươi 
Ngày vui chào đón tình nhi nữ 

Thắm thiết huyền ân giữa đất trời 

HANSY


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.