Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

MỎI MONG

63.
MỎI MONG
[Thuận Nghịch độc]

Trao tình diễm tuyệt sắc trời mơ
Ảo diễm nguồn yêu mải miết đờ
Trào luyến dậy tim lèn dạ trở
Đảo tràn tuôn ái lịm lòng ngơ
Nhào hương đượm ngát lừng hoa chở
Dạo khúc bừng thơm phả sắc chờ
Cao mộng ước thề duyên thắm rỡ
Chao làn nguyệt trỗi dặt dìu thơ

Thơ dìu dặt trỗi nguyệt làn chao
Rỡ thắm duyên thề ước mộng cao
Chờ sắc phả thơm bừng khúc dạo
Chở hoa lừng ngát đượm hương nhào
Ngơ lòng lịm ái tuôn tràn đảo
Trở dạ lèn tim dậy luyến trào
Đờ miết mải yêu nguồn diễm ảo
Mơ trời sắc tuyệt diễm tình trao

HANSY


MÒN NHỚ

Trao gửi nhớ về dệt đắp mơ
Ảo mê huyền cõi lịm say đờ
Trào câu điệp ái êm ghì thở
Đảo khúc ca tình ấm địu ngơ
Nhào diễm sắc ran nồng mắt chở
Dạo trầm hương rát bỏng môi chờ
Cao ngời thắm mộng đan nguyền rỡ
Chao bổng ý hòa quấn quyện thơ

Thơ quyện quấn hòa ý bổng chao
Rỡ nguyền đan mộng thắm ngời cao
Chờ môi bỏng rát hương trầm dạo
Chở mắt nồng ran sắc diễm nhào
Ngơ địu ấm tình ca khúc đảo
Thở ghì êm ái điệp câu trào
Đờ say lịm cõi huyền mê ảo
Mơ đắp dệt về nhớ gửi trao.

Hà Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.