Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

NGÁN NGẪM GIAN TRẦN

NGÁN NGẪM GIAN TRẦN

Lọc lừa xảo trá cuộc đời điên
Áp chế dân đen lạm cửa quyền 
Cú vọ bôi lòng sang trở chuyến
Cáo chồn vẽ mặt hóa thành tiên 
Quăng tình là bởi đi nhầm tuyến
Vứt ngãi đều do dậy hám tiền 
Đảo lộn cương thường mê ảo huyễn
Thôi rồi xã tắc ngã cùng nghiêng 

Thôi rồi xã tắc ngã cùng nghiêng 
Bạc ác chi mi rứa hở tiền 
Đã hết thanh bình vui sáo quyển
Đâu còn yên ổn mộng thần tiên 
Vì sao nhân thế đành vô viện
Hay bởi trần gian áp bạo quyền 
Ngán ngẫm tâm lòng nao bụng luyến
Lọc lừa xảo trá cuộc đời điên

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.