Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

MÊ MẨN

66.
MÊ MẨN
[Hồi đầu]

Thương nhớ ơ hờ đẫm nhớ thương
Hường nhan xao xác tủi nhan hường
Tưởng thầm níu dạ luôn thầm tưởng
Vương vấn chao lòng mãi vấn vương
Phượng sắc úa tàn đau sắc phượng
Sương màn tẻ lạnh buốt màn sương
Hướng nào chung thủy đâu nào hướng
Hương rã bên đời nhụy rã hương

Hương rã bên đời nhụy rã hương
Sương mờ ảo ảnh lộng mờ sương
Tưởng nhầm quân tử tim nhầm tưởng
Vương vấn khúc thề mộng vấn vương
Phượng khúc ru hồn chan khúc phượng
Hường loan trỗi phím lộng loan hường
Hướng ngàn trôi nổi theo ngàn hướng
Thương nhớ ơ hờ đẫm nhớ thương

HANSY


SẮC HẸN

Thương nhiều hỡi bạn gói nhiều thương
Hường sắc nồng mơ điểm sắc hường
Tưởng nhớ trao về bên nhớ tưởng
Vương chờ gửi đến nẻo chờ vương
Phượng say huyễn ảo lòng say phượng
Sương đắm thảo mê dạ đắm sương
Hướng một niềm mơ về một hướng
Hương tình bén mộng thỏa tình hương

Hương tình bén mộng thỏa tình hương
Sương quyện tóc mềm đẫm quyện sương
Tưởng bóng mơ hồn tơ bóng tưởng
Vương hình lịm mắt đượm hình vương
Phượng về bến cũ trao về phượng
Hường đến bờ xưa gửi đến hường
Hướng ngọt ngào thêm đầy ngọt hướng
Thương nhiều hỡi bạn gói nhiều thương.

Hà Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.