Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

TIẾNG GỌI NON SÔNG

28.
TIẾNG GỌI NON SÔNG

Nước Việt ngàn năm nối dõi Rồng
Non dài rú thẳm rạng trời Đông
Quân thù lấn biển rồi tan mộng
Tàu khựa dời ranh sẽ sập lồng
Quỷ kế phun ào ôi tởm lộng
Chước ma đâm húc thật tanh nồng
Toàn dân đứng dậy lừng chiêng trống
Chí thép gan vàng giữ núi sông

Chí thép gan vàng giữ núi sông
Lừng danh tiên tổ mãi thơm nồng
Giặc vào sinh tử nhà vang trống
Cướp đến hờn căm giáo sổ lồng
Tên lửa sẵn sàng chơi sạch mống
Phi tuần chuẩn bị áp toàn Đông
Mẹ Âu cha Lạc truyền lưu giống
Nước Việt ngàn năm nối dõi Rồng

HANSY

DÒNG DÕI TIÊN RỒNG

Việt Nam dòng dõi của tiên Rồng
Đánh đuổi quân thù lấn biển Đông
Vững trí gìn ranh vì giấc mộng
Bền gan giữ nước bởi chung lồng
Không màng Sói Hổ nanh cuồng lộng
Chẳng sợ Hùm Beo vị thói nồng
Sẽ quyết cùng nhau dù bão động
Tâm nguyền bảo vệ cõi non sông

Tâm nguyền bảo vệ cõi non sông
Tổ Quốc ngàn năm hưởng ấm nồng
Gặp bóng quân tà vang nổi trống
Đè tên cướp cạn nhốt vô lồng
Từ nay quét sạch không còn bóng...
Mốt nọ ươm ngời bạn vẫn đông
Đất Nước hùng anh gìn giữ mộng
Việt Nam dòng dõi của Tiên Rồng

HCQ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.