Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

(Bát điệp)

Nuối mãi người MƠ buổi gặp đầu
MƠ lòng bỗng chốc quyện vào mau
Cành hoa ướt đẫm tình MƠ náu
Quãng nhạc bừng MƠ khúc mộng cầu
Ước cõi MƠ ngời luôn thắm đậu
MƠ đời tỏa biếc vẫn nồng lâu
Đừng cho MƠ lụn cùng năm tháng
Để những niềm MƠ được sáng màu

Để những niềm MƠ được sáng màu
Cho trời MƠ ước ngọt bền lâu
Duồng MƠ rạng rỡ người yêu dấu
MƠ lộng triền miên khúc phượng cầu
Huyễn ảo MƠ choàng thơm thảo náu
MƠ hồ mộng lướt dạt dào mau
Và xin trở lại triền MƠ nẫu
Nuối mãi người MƠ buổi gặp đầu 


HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.