Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

NGÚI HOANG

21.
NGÚI HOANG
(Thuận Nghịch độc)

Thương nhớ ngập lòng lịm ảo mơ
Vắng xa nguyền thệ rã tim khờ
Hường môi thuở ấy tình mê muội
Sẫm mắt hôm nào mộng xác xơ
Hương úa dạ mòn đau ái đợi
Sắc tan lòng mỏi xót duyên chờ
Thường mong ước lại nồng lưu luyến
Sương héo giữa hồn đắng chát thơ

Thơ chát đắng hồn giữa héo sương
Luyến lưu nồng lại ước mong thường
Chờ duyên xót mỏi lòng tan sắc
Đợi ái đau mòn dạ uá hương
Xơ xác mộng nào hôm mắt sẫm
Muội mê tình ấy thưở môi hường
Khờ tim rã thệ nguyền xa vắng
Mơ ảo lịm lòng ngập nhớ thương

HANSY


Quyện Luyến

Thương thầm buổi hẹn mãi còn mơ
Lộng gió chiều hoang lạc cõi khờ
Hường đượm sắc loang hòa ái nặng
Rạng ngời mây lướt thoảng trời xơ
Hương nồng mộng đắm say vần quyện
Cảnh thắm tình mê lịm ái chờ
Thường đợi bến trăng vàng ánh rọi
Sương ngào ngọt luyến quyện tình thơ

Thơ tình quyện luyến ngọt ngào sương
Dõi bước tìm trăng bến đợi thường
Chờ ái lịm mê tình thắm cảnh
Quyện vần say đắm mộng nồng hương
Xơ trời thoảng lướt mây ngời rạng
Nặng ái hòa loang sắc đượm hường
Khờ cõi lạc hoang chiều gió lộng
Mơ còn mãi hẹn buổi thầm thương
HCQ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.