Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

QUAN LẠI NGÀY NAY KHỔ BIẾT BAO!

QUAN LẠI NGÀY NAY
KHỔ BIẾT BAO!


Một, hai, ba… các quan làm giàu 
Không cần xế hộp với lầu cao 
Chỉ cần sắm chiếc xe ôm chạy 
Của cải trần gian đủ ngập đầu 

Của cải trần gian đủ ngập đầu 
Cần gì ngậm ngải xuống rừng sâu 
Chỉ cần chịu khó chăn nuôi vịt
Đời sẽ lên hương rất nhiệm mầu. 

Đời sẽ lên hương rất nhiệm mầu
Không cần tham nhũng mệt phờ râu 
Chỉ cần lặng lẽ làm chổi đót 
Quét chỉ vài năm phất đến đâu. 

Quét chỉ vài năm phất đến đâu 
Cần gì chạy chức, chống lưng nhau 
Chỉ cần ủn ỉn chăn nuôi lợn 
Tiền tỉ nhiều như cám đổ vào. 

Tiền tỉ nhiều như cám đổ vào 
Lâu đài, biệt điện ngắm trời sao 
Nhờ thúi móng tay mà có lộc 
Quan lại ngày nay khổ biết bao!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.