Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

PHÁO ĐẦU-MÃ ĐỘI-XE ĐÂM THỌC

24.
PHÁO ĐẦU-MÃ ĐỘI-XE ĐÂM THỌC*

Lặng lẽ ém QUÂN vạch kế tròn
XE hoành đợi sẵn quyết tràn non
Tiền phương NGỰA chiến luôn phòng bị
Hậu trại PHÁO binh đã bố dòn
Ghễnh SĨ thăm dò ai vén trướng
Chồm lưng chuẩn bị TƯỢNG phang hòn
Lăm le sung mãn đâm đầu CHỐT
TƯỚNG giặc bất ngờ rã phấn son 

TƯỚNG giặc lui về tận gác son 
Thành toang PHÁO tấn nã dăm hòn
Chiến XA ủi lướt bao bờ sụm
Kỵ MÃ thọc đâm bốn phía dòn
Đâu nữa chàng VOI canh dưới hẻm
Nào thời chú SĨ giữ đầu non
Hiệp hai CHỐT đỏ âm thầm tới
Lặng lẽ ém QUÂN vạch kế tròn

HANSY
*Tấn công thế Xuyên Tâm tấn
.............
*

PHÁO GÁNH-VOI NGHÊNH-XA THỦ HÀ*

Thường thôi quẩy TƯỢNG để khoanh tròn
PHÁO gánh bên mình thế dựa non
Mã cản cương ghì tung vó nhọn
XE kiềm giữ chặt ém sông dòn
Đừng coi những TỐT là con mọn
Phải quý từng QUÂN tựa núi hòn
Các SĨ điều binh cần tính chọn
Mưu này phá giặc TƯỚNG cười son

Mưu này phá giặc TƯỚNG cười son
Đạn PHÁO luồn sân cả vạn hòn
Tấn MÃ sang thành tên bắn nhọn
Càn BINH giết địch tiếng la dòn
XE bày ải trận dùng bao món
SỸ thủ biên thùy giữ nước non
Đợi TỐT thời cơ liền chiếm trọn
Thường thôi quẩy TƯỢNG để khoanh tròn

Mai Thu Nga – 
HCQ
*Phòng thủ thế Bình Phong tấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.