Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

GIÓ VỌNG RU

GIÓ VỌNG RU
(Thuận nghịch-Trắc bằng)

Mình dẫn dụ trăng cùng ước tỏ
Thiết tha lừng mộng trời cây cỏ
Xinh màu trải thắm lụa ngoài hiên
Đẹp vẻ khoe ngời hoa trước ngõ
Hình mãi nhớ mong cảm phận kìa
Cảnh thầm say dõi thương người đó
Linh hồn ngát tỏa nhụy tràn hương
Tình vọng khẽ ru lời gửi gió

Gió gửi lời ru khẽ vọng tình
Hương tràn nhụy tỏa ngát hồn linh
Đó người thương dõi say thầm cảnh
Kìa phận cảm mong nhớ mãi hình
Ngõ trước hoa ngời khoe vẻ đẹp
Hiên ngoài lụa thắm trải màu xinh
Cỏ cây trời mộng lừng tha thiết
Tỏ ước cùng trăng dụ dẫn mình


HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.