Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

SƯƠNG MỜ CUỐI NGUYỆT

160
SƯƠNG MỜ CUỐI NGUYỆT
(Thuận Nghịch độc)

Sương tỏa lạnh trời cuối nguyệt tan
Gió mây vờn lộng uẩn u tràn
Hương nồng thuở nắng sầu im vợi
Sắc nhạt  nguyền xuân xót lặng tàn
Thương khỏa dạ đời buông cảm ái
Hận choàng tim thế trả tình ân
Vương lòng thảm cũ đau thầm biệt
Sương tỏa lạnh trời cuối nguyệt tan

Tan nguyệt cuối trời lạnh tỏa sương
Biệt thầm đau cũ thảm lòng vương
Ân tình trả thế tim choàng hận
Ái cảm buông đời dạ níu thương
Tàn lặng xót xuân nguyền nhạt sắc
Vợi im sầu nắng thuở nồng hương
Tràn u uẩn lộng vờn mây gió
Tan nguyệt cuối trời lạnh tỏa sương

HANSY

RẠNG ĐÔNG

Sương phả loáng triền ánh vợi tan 
Rạng đông hừng ánh tỏa lan tràn
Hương vờn lượn cỏ nhoài tung dậy
Bóng rã nhòe đêm xóa lặng tàn
Thương cánh bướm vàng khoe nẻo ái
Nhớ đôi chuồn đượm rỡ đường ân
Vương lòng diệu ngát mùa xuân nhịp
Sương phả loáng triền sáng vợi tan
Tan vợi sáng triền loáng phả sương 
Nhịp xuân mùa ngát diệu lòng vương
Ân đường rỡ đượm chuồn đôi nhớ
Ái nẻo khoe vàng bướm cánh thương
Tàn lặng xóa đêm nhòe rã bóng 
Dậy tung nhoài cỏ lượn vờn hương
Tràn lan tỏa ánh hừng đông rạng
Tan vợi sáng triền loáng phả sương

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.