Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

HOAN CA

HOAN CA
(Thuận Nghịch độc)

Mơ mãi cõi lòng đẫm ngát duyên
Chứa chan tình lộng níu trăng thuyền
Chờ mong ái dậy ngời hoan phượng
Ngóng đợi thơ bừng trỗi giục quyên
Thơ thẩn phú lời thơm khúc hảo
Xuyến xao hồn ngọt biếc cung huyền
Khờ ngây thẫm mắt lừng thu rạng
Tơ phím trỗi phùng thẫm mộng riêng

Riêng mộng thẫm phùng trỗi phím tơ
Rạng thu lừng mắt thẫm ngây khờ
Huyền cung biếc ngọt hồn xao xuyến
Hảo khúc thơm lời phú thẩn thơ
Quyên giục trỗi bừng thơ đợi ngóng
Phượng hoan ngời dậy ái mong chờ
Thuyền trăng níu lộng tình chan chứa
Duyên ngát đẫm lòng cõi mãi mơ


HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.