Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

QUỲNH HƯƠNG

25.
QUỲNH HƯƠNG
(Thuận Nghịch độc)

Hương quỳnh thẫm khỏa dậy niềm mơ
Dạ níu hồn khuya phả lặng lờ
Hường đẫm rẻo thơm choàng khúc nguyệt
Đượm lừng phiên ái lịm nhành tơ
Sương dằng dặc bủa thờ ơ đợi
Gió ngạt ngào lâng mải miết chờ
Trường đoạn bể dâu mòn gót ngọc
Vương lồng lộng diễm ngát huyền thơ

Thơ huyền ngát diễm lộng lồng vương
Ngọc gót mòn dâu bể đoạn trường
Chờ miết mải lâng ngào ngạt gió
Đợi ơ thờ bủa dặc dằng sương
Tơ nhành lịm ái phiên lừng đượm
Nguyệt khúc choàng thơm rẻo đẫm hường
Lờ lặng phả khuya hồn níu dạ
Mơ niềm dậy khỏa thẫm quỳnh hương

HANSY

LỘNG HƯƠNG

Hương ngào ngạt tỏa lộng ngàn mơ
Huyễn cảnh ngời êm gió lập lờ
Hường mộng ấm duyên hồng ảo sắc
Tím trời hoan nghĩa đượm mềm tơ
Sương choàng ngõ ước xanh mùa vọng
Mật ngỏ lời mê đẫm ái chờ
Trường điệp đắm say nồng ánh phả
Vương hồn thả ý ngọt tình thơ

Thơ tình ngọt ý thả hồn vương
Phả ánh nồng say đắm điệp trường
Chờ ái đẫm mê lời ngỏ mật
Vọng mùa xanh ước ngõ choàng sương
Tơ mềm đượm nghĩa hoan trời tím
Sắc ảo hồng duyên ấm mộng hường
Lờ lập gió êm ngời cảnh huyễn
Mơ ngàn lộng tỏa ngạt ngào hương

HCQ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.