Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

SANG NGANG

27.
SANG NGANG
(Thuận Nghịch độc)

Đò ngược quyến em buổi quấn chồng
Nghỉm chìm thương hẹn rã nguyền sông
Mơ đời úa biệt hồn toang lạnh
Ước cõi ngời lâng rượu phả nồng
Giờ lặng đẫm hoen lòng quyện luyến
Bấy trào ran xót lệ chờ mong
Thơ tình rẽ lạc tìm duồng gió
Ngờ nghệch tủi mê huyễn ảo dòng

Dòng ảo huyễn mê tủi nghệch ngờ
Gió duồng tim lạc rẽ tình thơ
Mong chờ lệ xót ran trào bấy
Luyến quyện lòng hoen đẫm lặng giờ
Nồng phả rượu lâng ngời cõi ước
Lạnh toang hồn biệt úa đời mơ
Sông nguyền rã hẹn thương chìm nghỉm
Chồng quấn buổi em quyến ngược đò

HANSY

Chung Đò

Đò chung điệu hát mãi bên chồng
Nhạc khúc vang ngời vọng cả sông
Mơ giấc vẹn thề câu nghĩa đượm
Nguyện tim tròn hẹn chữ duyên nồng
Giờ mê mẩn ái bùi thương đợi
Buổi đắm say tình ngọt nhớ mong
Thơ ý đẹp lời trao thắm chỉ
Ngờ mây thỏa mát nước xuôi dòng

Dòng xuôi nước mát thỏa mây ngờ
Chỉ thắm trao lời đẹp ý thơ
Mong nhớ ngọt tình say đắm buổi
Đợi thương bùi ái mẩn mê giờ
Nồng duyên chữ hẹn tròn tim nguyện
Đượm nghĩa câu thề vẹn giấc mơ
Sông Cả vọng ngời vang khúc nhạc
Chồng bên mãi hát điệu chung đò

HCQ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.