Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

BẠC

BẠC 
(Thủ nhất thanh)

Bạc phận thở than đổ tại trời
Bạc màu son phấn thệ nguyền rơi
Bạc tình dẫu níu nào đâu đợi
Bạc nghĩa còn thương vẫn phải rời
Bạc trắng kim tiền đau mãi tới
Bạc tuềnh số kiếp khổ nào vơi
Bạc vàng gây khổ mà sao ngợi
Bạc mệnh thì thôi khó sống đời

Bạc mệnh thì thôi khó sống đời
Bạc thề nhân nghĩa khiến lòng vơi
Bạc duyên khổ não làm sao với
Bạc số sầu đau khiến phải rời
Bạc nẻo ân tình xa xót tới
Bạc lòng ái cảm não nề rơi
Bạc tiền dụ dỗ người sai trái
Bạc phận thở than đổ tại trời


HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.