Thứ Ba, 3 tháng 4, 2018

CÓ – KHÔNG

294.
CÓ – KHÔNG  
[Độc vận-Bát điệp]

Thế sự luân hồi CÓ biến 
KHÔNG
Mơ màng thấy
sực thành KHÔNG
Nghèo xây đức hạnh
KHÔNG 
Giàu thiếu nhân tình CÓ hóa 
KHÔNG
Phước lớn tâm hòa luôn được 
Thiện nhiều tánh hưỡn chẳng gì 
KHÔNG
Thâm trầm triết đạo
KHÔNG chuyền 
Kệ kiếp giang đời CÓ với 
KHÔNG

HANSY
 

HƯ KHÔNG 

Thầm nín u buồn giữa lặng 
KHÔNG
Rằng ai thấu hết nỗi niềm
KHÔNG
Uớc mơ đáp lại thưa rằng 
Nản chí vọng về ấy rỗng 
KHÔNG
Cái buổi xuân hồng chi cũng 
Sang thời đông lạnh rặt toàn 
KHÔNG
Thế gian hết thảy đều luôn 
Sao đọa thân này chịu kiếp 
KHÔNG

HANSY
 

MỘT CHỮ  KHÔNG

Trời đất nghĩ cùng vẫn chỉ
KHÔNG
Huống chi kiếp mọn đúng là
KHÔNG
Oe oe mấy tiếng hầu như 
Ngắc ngứ đôi lời thoạt trở 
KHÔNG
Vàng bạc lâu đài chưa thật 
Từ tâm phước hạnh dễ nào 
KHÔNG
Giấc mơ huyễn ảo cho rằng 
Choàng tỉnh trơ đời mới biết
KHÔNG

HANSY

TRỐNG KHÔNG 

Ngẫm nghĩ danh tài cũng số 
KHÔNG
Nhọc nhằn tháo vát rủi thời KHÔNG
Góp gom
của cải cho thời 
bĩu bạc vàng ấy nghĩ KHÔNG
Chức tước
phẫm hàm đâu gọi 
Phước phần
đạo đức lẽ nào KHÔNG
Hoàng lương
cứ ngỡ đời ta
Nhắm mắt
tay trần trống KHÔNG

HANSY
 


TRI HÀNH HỢP NHẤT 

Luận đời nói mãi cũng
bằng KHÔNG
Lý thuyết tù mù xếp xó 
KHÔNG
Trượng nghĩa
anh hùng tâm hẳn 
Giàu sang
trọc phú phước đều KHÔNG
Bình dân nhập thế vang trời 

Trí thức trùm mền tuột đáy 
KHÔNG
Hợm hĩnh khoe tài đâu phải 

Tri hành hợp nhất chẳng
 KHÔNG

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét