Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

VỊNH KIẾM GHẾ

298.
VỊNH KIẾM GHẾ 

Có người đi nghịch bằng đầu gối 
Như thể đã làm gì mắc tội 
Cứ tưởng
đời kia bị kiếp tồi 
Nào hay tướng ấy là con rối 
Lề mề ngó bộ lắm lôi thôi 
Liếm láp xem chừng nhiều tội lỗi 
Kiếm ghế nhục
thân miễn được ngồi 
Rắp t
ìm danh phận bao chìm nổi 

HANSY

HAM HỐ 

Vượt biển băng rừng mòn cả gối 
Nghĩ đời nam tử vô cùng tội 
Thèm chua khuya sớm khiến bồi hồi 
Ưa ngọt đêm ngày lâm bối rối 
Cò cướp giữa đường chịu tản trôi 
Thân tàn cuối chợ đành vương lỗi 
Luận bàn chuyện ấy chợt ham rồi 
Vũ khúc liên hoàn sao bước nổi 

HANSY


THAN ÔI 

Tình phụ buồn tênh màn chiếu gối 
Cô phòng thui thủi thân ngùi tội 
Tình yêu giữa thế lắm cọc còi 
Ái cảm trên đời nhiều rắc rối 
Chung thủy mà đâu giữ được người
Tào khang thế đó bung hoài lỗi 
Đơn thân lạnh lẽo quá đi trời 
Côi cút mãi hoài sao chịu nổi 

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.