Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

TRÁNH XA

TRÁNH XA
[Tập Nhạc]

Khoe mẽ ĐÔ con ở góc nhà
Vươn vai uốn éo ngỡ  như  LÀ
Ra đường giở mánh đâm đầu PHÁ
Gặp chúng quất giò hả họng LA
Teo tóp rụng MI nào được hả
RỀ rà vô ĐỘ cũng thành PHA
Lòng SON giữ chặt tình trong dạ
Yêu lỡ SI hoài nỏ lãng nha

Sao mãi lầm SI chốn rượu trà
Cho dù nội ngoại lắm người LA
Mờ SOL danh dự không hề nuối
Hỏng tiếng gia đình lại cứ PHA
Trơ trẽn mặt mày ĐỒ thứ ấy
Tèm lem bia bọt loại MI[1]
Từ nay đừng có RÊ bừa nữa
Chớ uống say mèm dẫu một ca


HANSY
[1]mày

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.